OPU.cz

Tisková zpráva

Obchodování s lidmi: Příručka projektu TRIPS

Od ledna 2020 je OPU partnerem projektu TRIPS zaměřeného na identifikaci specifických potřeb obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany, který realizuje francouzská organizace Forum Réfugiés-Cosi. Dalšími partnerskými organizacemi jsou kromě OPU Italian Council for Refeugees, Immigrant Council of Ireland a Churches´ Commission for Migrants in Europe.

 Projekt analyzuje podmínky integrace a riziko (opětovného) vystavení obchodování s lidmi u držitelů mezinárodní ochrany ve světle evropského i národního právního rámce. Evropská kvalifikační směrnice ze dne 13. prosince 2011, která vstoupila v platnost 22. prosince 2013, uvádí práva přiznaná držitelům mezinárodní ochrany. Zejména stanoví, že členské státy musí zohlednit situaci zranitelných osob v procesu integrace, včetně obětí obchodování s lidmi, a to po individuálním posouzení jejich situace.

Za účelem zjištění stavu provádění tohoto ustanovení provedli partneři projektu studii ve Francii, Irsku, Itálii a České republice a zabývali se řadou otázek v rámci procesu integrace – přístup k sociálním právům, bydlení, zdraví, odborné přípravě a zaměstnání. Díky rozhovorům s odborníky z praxe, neziskovými organizacemi a samotnými obchodovanými osobami, byli partneři schopni identifikovat osvědčené postupy a nedostatky v zavedených politikách a mechanismech a lépe porozumět specifickým potřebám osob v této oblasti.

 Národní shrnující zpráva prezentuje hlavní zjištění v České republice a deset doporučení na úrovni EU a v rámci ČR, týkajících se stěžejních oblastí této problematiky.

 Příručka představuje praktický nástroj  určený zejména pro pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s držiteli mezinárodní ochrany, ale využijí ho rovněž pracovníci, jejichž klienty jsou také žadatelé o mezinárodní ochranu. S pomocí této příručky můžete zlepšit své znalosti a dovednosti potřebné pro včasnou identifikaci obchodovaných osob a zajištění jejich specifických potřeb. Součástí příručky jsou přílohy se seznamem indikátorů pro zjištění, zda může být váš klient či klientka obchodovanou osobou a dále seznam otázek, jež lze využít při zjišťování konkrétních potřeb daných osob.  Dále příručka uvádí seznam organizací, kam lze klienty nasměrovat pro poskytnutí odborné pomoci, poskytuje návod, jak vést rozhovor se zranitelnou osobou a teoretické informace k tématu obchodování s lidmi ve spojitosti s mezinárodní ochranou.

Více informací o projektu zde: TRIPS

Tento článek byl zpracován jako součást projektu TRIPS – identifikace specifických potřeb obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany Organizací pro pomoc uprchlíkům.

 Obsah tohoto článku reprezentuje pouze názor autora/ky, který/á je za něj zodpovědný/á. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za způsob využití informací, které tento článek obsahuje.