OPU.cz

Organizace pro pomoc
uprchlíkům

O nás

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace,
která již od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Poskytuje
bezplatné právní a sociální poradenství, pořádá osvětové akce, vzdělávací programy pro
laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Naše poslání

OPU vznikla s cílem pomáhat těm cizincům, kteří byli vykořeněni nebo se z politického, etnického, náboženského, sociálního, rasového důvodu, sexuální orientace nebo pohlaví stali uprchlíky a požádali o mezinárodní ochranu v ČR. OPU je mnoha způsoby podporuje a chová se k nim s respektem se zachováním jejich důstojnosti. Odstraňuje překážky v jejich cestě za běžným naplněným životem.

Protože pomáhat a podporovat ty, kteří si nemohou pomoci sami, je lidské.

Vize

Věříme, že když pomůžeme cizincům/uprchlíkům přirozeně zakořenit v novém prostředí, obohatí to celou společnost. Věříme, že v globálním světě má a nadále bude mít větší šanci na úspěch rozmanitost a  spolupráce. Věříme, že pozitivní příklady mohou vymýtit předsudky a nenávist a jsme přesvědčeni, že to přispívá k rozvoji otevřené společnosti s příležitostmi pro všechny.

Empatie, péče

Nasloucháme a chápeme příběhy těch, kteří přicházejí. Poskytujeme podporu, pomáháme
vytvářet bezpečné prostředí, nesoudíme.

Entuziasmus

Nadšení a odhodlání pro věc. Snažíme se inspirovat ke změně nálad ve společnosti a šířit
myšlenky pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.

Erudice, specializace

Tématem uprchlictví se zabýváme výhradně a jsme v něm leader. Neustále se vzděláváme
a zapojujeme odborníky z oblasti práva a sociálních služeb. Pomáháme pravdivě informovat
o tématu celou veřejnost.

Energie, vytrvalost

Neutíkáme před výzvami. Čelíme jim s rozhodností a odvahou a vyvracíme předsudky. Jsme
tým skládající se z profesionálu a působíme v několika městech ČR.

Komu jsou naše služby určeny

Zaměřujeme se na cizince, zejména uprchlíky, ze zemí mimo EU. Pomáháme cizincům bez
ohledu na věk nebo pobytový status, kteří se ocitli na území ČR.

Vedení organizace:

Ředitel: Martin Rozumek
Zástupkyně ředitele: Ludmila Bobysudová

Členové správní rady:

Carol Sanford, Nancy Bingham Meech, Helena Pěchoučková, Blanka Tollarová, Džana Popović, Eva Holá