OPU.cz

Co děláme

Naše poradenství je bezplatné, důvěrné a chráníme veškeré údaje a informace, které nám svěříte.

Poskytujeme sociální služby BEZPLATNĚ a důvěrně.

Posláním sociálních služeb OPU je podpora a pomoc cizincům a uprchlíkům v sociálně nepříznivé situaci při integraci do české společnosti. Tým sociálních a interkulturních pracovníků pomáhá řešit mnohostranné sociální problémy.

Právní tým OPU pomáhá uprchlíkům a migrantům v rámci právního poradenství s právními problémy. Obracet se na nás můžete zejména v otázkách migračního a azylového práva, a to ve všech pobočkách OPU.  Naše poradenství je bezplatné a důvěrné.