OPU.cz

Vzdělávání a osvěta

Komunitní centrum

Komunitní centrum provozujeme od roku 2016. Cílem komunitního centra je podpora dospělých cizinců a jejich dětí v integraci. V rámci aktivit komunitního centra nabízíme plno aktivit pro děti i dospělé. 

Pro dospělé nabízíme aktuálně kurzy českého jazyka, pro děti doučování školní látky. 

Pro děti dále nabízíme spoustu volnočasových aktivit: výlety, poznávání českých reálií, enviromentální aktivity, výlety za kulturou apod.

Rádi byste se dozvěděli více o naší nabídce aktivit? Chcete aby se zapojilo vaše dítě? 

Vyplňte nám prosím vstupní formulář a my vás zařadíme mezi zájemce a v případě volného místa vás budeme kontaktovat. 

Vstupní formulář ( google form )

Kontaktujte nás.

Přednášky

V dnešním světě, který je stále více multikulturní, je důležité vytvářet prostor pro porozumění a respekt mezi různými kulturami. V rámci naší organizace se dlouhodobě zaměřujeme na zlepšování vztahů na školách mezi dětmi cizinci a dětmi českými. Máme dlouholetou zkušenost s pořádáním přednášek na školách pro žáky i učitele. 

Od roku 2009 vyvíjíme a aktualizujeme projekt: Jsme lidé jedné Země, který je zaměřený na prevenci rasismu a xenofobie. Do projektu již byly zapojeny desítky škol z celé ČR. V rámci projektu jsme vytvořili rozsáhlou metodiku pro pedagogy, která má za cíl podpořit pedagogy ve výuce o migraci. Metodika obsahuje desítky aktivit do výuky a také kapitolu zaměřenou na nejčastější země původu cizinců. Ke stažení je zde.

Nabídka přednášek pro žáky (ZŠ, SŠ):

Všechny naše přednášky jsou založené na zážitkové pedagogice. Pracujeme se školními kolektivy 15-30 žáků. 

Nabízíme přednášky na tato témata: Úvod do tématu migrace, Cizinci v ČR, Příběhy českých migrantů, Evropská unie a migrace, Živá knihovna s lektorem cizincem. 

Většina přednášek na koncipovaná na 2-3 hodinový výukový blok. 

Nabídka přednášek pro pedagogy (MŠ, ZŠ, SŠ):

Pro pedagogy nabízíme přednášky na témata: Kulturní specifiká žáků cizinců, Úvod do tématu migrace, Živá knihovna s lektorem cizincem. 

Pokud byste měli o přednášku pro školy nebo pedagogy zájem, kontaktujte nás zde: odkaz na Kontakty

Přečtěte si více o obsahu přednášek.

Pro žáky:

Název workshopu: Úvod do migrace (vede 1 lektor)

Přednáška představí základní pojmy týkající se migrace a uprchlictví. Žáci se dozví rozdíly mezi cizincem, migrantem a uprchlíkem, dozví se, jak probíhá azylový proces, pokud cizinec v Česku žádá o azyl. Vyzkouší si zážitkovou hru Cesta uprchlíka a je jim představena realita života uprchlíka v Česku. 

Název workshopu: Cizinci v ČR (vede 1 lektor)

Přednáška představí největší národnostní menšiny v ČR (ze třetích zemí) z kulturního a sociální hlediska, přiblíží vzájemný vztah majority a minorit.    

Název workshopu: Příběhy českých migrantů (vede 1 lektor)

Žáci jsou nejprve seznámeni s historickým kontextem emigrace z Československa a poté prostřednictvím konkrétních příběhů českých emigrantů, kteří s námi sdíleli svůj příběh, tvoří postery na téma jednotlivých uprchlíků a prezentují tyto výstupy svým spolužákům. 

Název workshopu: Evropská unie a migrace (vede 1 lektor)

Přednáška se zaměří na vztah jednotlivých států v EU i vztah EU s třetími zeměmi v otázce migrace, problematiku pašeráctví, migračních cest, popis současné situace v uprchlických táborech, na hranicích EU či v sousedních zemích. 

Doba trvání workshopu/aktivity: 2 vyučovací hodiny

Cena: 4000,- s 1 lektorem

Online/Offline: osobně

Místo konání: celá ČR

Cílová skupina: 6. / 7. / 8. / 9. třída ZŠ (odpovídající ročníky víceletých gymnázií), SŠ

Kapacita aktivity: max. 1 školní třída (do 30 žáků)

Časové možnosti organizace/osobnosti: je možné uspořádat v 1 dni přednášku pro více tříd (max. 3 třídy). 

Kdy nejpozději se lze přihlásit: 1-2 měsíce před konáním

Název workshopu: Živá knihovna s lektorem cizincem (vedou 2 lektoři, 3 vyučovací hodiny)

Zážitkový workshop pro žáky, který jim představí země původu cizinců, kteří žijí v ČR. Workshop vedou 2 lektoři – lektor a lektor cizinec, který z daného regionu pochází a může tak vyprávět svůj příběh a důvody, které ho donutily ze své země původu odejít. Země, ze kterých je možné si vybrat lektora cizince: Ukrajina, Vietnam, Bělorusko, Blízký východ (Sýrie), Afghánistán, Subsaharská Afrika.

Doba trvání workshopu/aktivity: 3 vyučovací hodiny

Cena: 6000,-

Online/Offline: osobně

Místo konání: celá ČR

Cílová skupina: 6. / 7. / 8. / 9. třída ZŠ (odpovídající ročníky víceletých gymnázií), SŠ

Kapacita aktivity: max. 1 školní třída (do 30 žáků)

Časové možnosti organizace/osobnosti: je možné uspořádat v 1 dni přednášku pro více tříd (max. 3 třídy). 

Kdy nejpozději se lze přihlásit: 1-2 měsíce před konáním

Pro učitele:

Název workshopu: Kulturní specifika žáků cizinců

Přednáška zaměřená na kulturní specifika žáků cizinců s důrazem na nejpočetnější menšiny v ČR (Ukrajina, Vietnam). Pedagogové se dozví rozdíly např. ve školství, výchově, kulturních zvyklostech, náboženství apod., které napomohou lepší komunikaci s žáky cizinci i jejich rodiči.

Název workshopu: Úvod do tématu migrace

Přednáška představí základní pojmy týkající se migrace a uprchlictví. Pedagogové se dozví rozdíly mezi cizincem, migrantem a uprchlíkem, dozví se, jak probíhá azylový proces, pokud cizinec v Česku žádá o azyl. Vyzkouší si zážitkovou hru Cesta uprchlíka a je jim představena realita života uprchlíka v Česku. 

Doba trvání workshopu/aktivity: 2-3 vyučovací hodiny

Cena: 4000,- (s 1 lektorem), 6000,- (se 2 lektory) 

Online/Offline: osobně

Místo konání: celá ČR

Cílová skupina: pedagogové (ZŠ, SŠ)

Kapacita aktivity: max. 15 učitelů

Časové možnosti organizace/osobnosti: je možné uspořádat v 1 dni přednášku pro více skupin

Kdy nejpozději se lze přihlásit: 1-2 měsíce před konáním

Pokud byste měli o přednášku pro školy nebo pedagogy zájem, kontaktujte nás.

Odborná činnost

Na národní úrovni, nejčastěji ve spolupráci s Konzorciem nevládních organizacích pracujících s migranty (proklik přes https://migracnikonsorcium.cz/cs/ ), a na evropské úrovni, nejčastěji ve spolupráci s ECRE – Evropskou radou pro exulanty a uprchlíky se sídlem v Bruselu (proklik přes www.ecre.org) nebo i samostatně dodáváme odborné vstupy a studie pro změnu politik, zákonů a praxí ve vztahu k uprchlíkům a cizincům. Poskytujeme odborná stanoviska také institucím typu agentury OSN, Rada Evropy, Agentura EU pro základní lidská práva, Azylová agentura EU (EUAA), Evropská komise, European Network on Statelessness a mnoho dalších, a to zejména v právní oblasti. Velmi často poskytujeme expertní vstupy hlavním českým médiím typu Česká televize, Český rozhlas, a jiným. Jsme expertem také na klimatickou migraci a jsme připraveni poskytovat odborné semináře pro státní i nestátní subjekty (odkaz na www.klimaticka-migrace.cz)