OPU.cz

Kdo se na nás může obracet?

Naše poradenství je bezplatné, důvěrné a chráníme veškeré údaje a informace,
které nám svěříte.

Žadatelé a žadatelky o mezinárodní ochranu - azyl, doplňková ochrana

Pomáháme žadatelkám a žadatelům o mezinárodní ochranu v azylovém řízení včetně řízení soudního, a to bez ohledu na Vaši zemi původu. Můžete se k nám objednat na konzultaci, ať už v případě, že se teprve chystáte podat žádost o azyl, nebo v případě, že Vaše řízení už běží nebo jste dostali zamítavou odpověď. Můžete se na nás obrátit také i tehdy, pokud už máte udělenou mezinárodní ochranu. Pomáháme jak ve všech pobočkách OPU, tak i v přijímacích a pobytových střediscích. Pomáháme i s dalšími právními otázkami včetně sloučení rodiny, a můžeme vás propojit i s našimi sociálními pracovníky a psycholožkami.

Pomoc lidem z Ukrajiny - dočasná ochrana

Pokud jste museli opustit Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu, a potřebujete právní pomoc, můžete se obrátit na náš právní tým ve všech pobočkách OPU. Můžeme pomoct s žádostí o dočasnou ochranu ve všech instancích, s otázkami ohledně sloučení rodiny, s dalšími právními otázkami, a můžeme vás propojit i s našimi sociálními pracovníky a psycholožkami.

Migranti a migrantky s různými typy pobytů

OPU právní tým pomáhá migrantům a migrantkám s různými typy pobytů, a také jejich příbuzným. Jsou to cizinci s uděleným českým občanstvím, s trvalým pobytem, s přechodným pobytem, s dlouhodobým pobytem a cizinci s krátkodobými vízy. Především pomáháme lidem ze zemí mimo EU, a v určitých případech i lidem ze zemí EU v nouzi.

Příkladem situace, kdy se můžete obrátit na naše právníky, je podání žádosti o pobytové oprávnění, prodloužení pobytového oprávnění, sloučení rodiny s cizincem, sloučení rodiny s občanem ČR či EU, nebo žádost o české státní občanství. Kromě právní pomoci Vás můžeme propojit i s našimi sociálními pracovníky a psycholožkami.

Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám migrantů, například:

Migrující děti a nezletilí bez doprovodu

Pomáháme migrujícím dětem a mladým, a zvláštní pozornost věnujeme nezletilým bez doprovodu.  Naše poradenství v této oblasti poskytují specializované právničky, které dlouhodobě pracují s dětmi a nezletilými bez doprovodu. Můžete se na nás obrátit bez ohledu na Váš pobytový status a Vaši zemi původu. Můžeme Vám pomoct s konzultací pobytového statusu, s  žádostí o mezinárodní ochranu ve všech instancích včetně soudní, s kontaktováním opatrovníka, i s dalšími právními otázkami. Můžeme Vám pomoct zkontaktovat Vaši rodinu a pomoct Vám sloučit se s Vašimi příbuznými v jiné zemi EU. Můžeme vás propojit i s našimi sociálními pracovníky, kteří mohou pomoct například s vyhledáním škol a dalšího studia, a můžeme vás propojit i se specializovanými psychology.

Oběti mučení, obchodování s lidmi a vykořisťované osoby

Náš právní tým věnuje zvláštní pozornost obětem mučení, obchodování s lidmi a vykořisťovaným osobám. Pokud jste obětí takového jednání, můžete se na nás obrátit. Pokud jste zbaveni na osobní svobodě, například v zařízení pro zajištění cizinců či věznici, obraťte se na sociální pracovnice zařízení a vyžádejte si právní pomoc Organizace pro pomoc uprchlíkům. Můžete nás také kontaktovat telefonicky, emailem nebo poštou.

LGBTQI* migranti/migrantky a uprchlíci

Pomáháme LGBTQI* migrantkám a migrantům i LGBTQI* žadatelkám a žadatelům o azyl. Můžete se na nás obrátit bez ohledu na Váš pobytový status a Vaši zemi původu. Můžeme pomoct s konzultací Vašeho pobytového statusu, případně s  žádostí o mezinárodní ochranu ve všech instancích včetně soudní, s dalšími právními otázkami, a můžeme vás propojit i s našimi sociálními pracovníky a psycholožkami.

Lidé bez státní příslušnosti – stateless

Nikdy jste neměl(a) platný cestovní doklad?

Země, kde jste se narodil(a), již neexistuje?

Země, kde jste se narodil(a), nikdy nevydal Vám nebo Vaší rodině potřebné dokumenty?

Vaše ambasáda Vám neposkytuje pomoc nebo nekomunikuje?

Nemůžete vycestovat ?

Nemůžete získat doklady pro své děti?

Nemůžete sloučit členy Vaší rodiny, protože nemají doklady?

I tohle je známka toho, že můžete být osobou bez státní příslušnosti. Být osobou bez státní příslušnosti znamená, že nemáte občanství žádné země.Pokud jste osobou bez státní příslušnosti (stateless), můžete se k nám objednat na právní konzultaci ve všech pobočkách OPU. Můžeme pomoct s žádostí o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti ve všech instancích, s dalšími právními otázkami, a můžeme vás propojit i s našimi sociálními pracovníky a psycholožkami.

Migranti a migrantky bez pobytového oprávnění nebo zbavení osobní svobody

Pokud jste bez pobytového oprávnění a/nebo zbaveni osobní svobody, ať už v zařízení pro zajištění cizinců či ve věznici, můžete se na nás obrátit. V  zařízení pro zajištění cizinců a věznici se můžete obrátit na sociální pracovnice v zařízení a vyžádat si právní pomoc Organizace pro pomoc uprchlíkům. Můžete nás také kontaktovat telefonicky, emailem nebo poštou.