OPU.cz

Práce s dobrovolníky

„Máte více či méně času a chcete pomáhat? Najdeme vám aktivitu šitou na míru!“
„Pomáhat s námi můžete jednotlivcům i skupinám!“
„Staňte se mentory, pomáhejte svojí profesí, nebo si přijďte jen tak hrát.“

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. S dobrovolnictvím má OPU dlouholetou zkušenost. Samotné OPU vznikalo na základě nadšení party dobrovolníků.

O dobrovolníky se soustavně staráme, informujeme o tématu a vzděláváme je. Pořádáme vzdělávací workshopy i společné networkingové setkání.

V roce 2022 OPU mělo přes 300 dobrovolníků, kteří věnovali přes 5,5tis hodin svého volného času pomoci uprchlíkům z Ukrajiny,  individuálně se jako mentoři věnovali vybraným klientům, nebo se jinak zapojili do aktivit OPU.

Hledáme nejlépe dlouhodobou spolupráci.

Chci se přihlásit

Dobrovolnictví v OPU má několik možností. Stačí vyplnit formulář. Po vyplnění formuláře budete kontaktováni koordinátorem dobrovolníků. A po krátkém školení můžete začít pomáhat.

Vyberte si z našich dobrovolnických programů:

Mentoring

Mentoring je pravidelná 6 až 12 měsíční individuální podpora za účelem podpory integrace (např. procvičování češtiny, seznamování s místem bydliště, zvyky, historií, kulturou a psychosociální podpora).

  • cílová skupina: nově příchozí děti do ČR, nezletilí bez doprovodu, dospělí, dospělí i ve formě online mentoringu

Jednorázové akce pro klienty

Akce pro klienty volnočasového charakteru pořádané přímo OPU. Akce jsou typu sportovní, výtvarné, kulturní, pořádání výletu nebo pikniku. Dobrovolníci jsou vítáni s vlastní iniciativou na aktivitu!

Zapojení dobrovolníků na pobočkách OPU

  • podpůrná nepřímá práce s klientem: vyhledávání pracovních nabídek a ubytování, informací ze zemí původu;
  • přímá jednorázová práce s klientem: jednorázový doprovod klienta k lékaři, na pracovní pohovor, ad.
  • spolupráce s pracovníky OPU na aktivitách zaměřených na boji proti xenofobii a rasismu (např. zpracování článků a materiálů pro kampaně, roznos letáků
    informujících o službách OPU, video/fotodokumentace, realizování debat, podílení se na přípravě a účast na konferencích).
  • pomoc na infostánku OPU při účasti na festivalech (např. Refufest, MINT Market, Barevná devítka, atp.)

Staňte se dobrovolníkem