OPU.cz

Právní pomoc

Právní tým OPU pomáhá uprchlíkům a migrantům v rámci právního poradenství s právními problémy. Obracet se na nás můžete zejména v otázkách migračního a azylového práva, a to ve všech pobočkách OPU.  Naše poradenství je bezplatné a důvěrné.

Potřebujete právní radu?

Jaký je postup práce s klientem při poskytování služeb?

Objednání : Na právní poradenství se prosím předem objednejte podle toho, kterou OPU pobočku máte nejblíže k bydlišti, kontakty zde. Nejlepší a nejrychlejší je objednat se telefonem. Objednat se můžete i osobně. V mimořádných situacích jsme schopni zajistit poradenství i bez objednání.

Porozumění : Při právní konzultaci je důležité, abyste všemu dobře porozuměli. Naše právničky a právníci mohou zajistit poradenství česky, slovensky, ukrajinsky, rusky, anglicky, německy, francouzsky a španělsky, a mohou i sjednat bezplatné tlumočení do jiných jazyků. Pokud pro právní konzultaci u nás potřebujete tlumočení, dejte nám to prosím vědět při objednání.

Témata : Obracet se na nás můžete zejména v otázkách migračního a azylového práva, na která se tradičně dlouhodobě specializujeme, například ohledně Vašeho azylového řízení či ohledně Vašeho pobytového oprávnění. Poradit můžeme i v souvisejících otázkách například pracovněprávních (nevyplacení mzdy, neoprávněná výpověď z práce), v otázkách rodinného práva (uzavření sňatku, registrovaného partnerství, rozvod, úprava práv k dítěti), v základních trestněprávních otázkách (trestní vyhoštění) a dalších. Pokud na Vaši právní situaci nebudeme mít řešení u nás, doporučíme vám službu jiné organizace.

Právní posouzení, zda můžeme Váš případ převzít: Naše právničky a právníci po objednání poskytnou základní právní konzultaci a právně posoudí Váš případ. Nemáme bohužel neomezené kapacity, proto případný sepis právních podání a zastoupení v řízení není službou nárokovou a záleží na zvážení právního oddělení OPU, zda může projednávaný případ převzít k zastoupení a v jakém rozsahu. Konkrétní projekty, kterým se v OPU věnujeme, najdete zde v sekci Projekty, zároveň v závislosti na právním posouzení OPU je v určitých případech možné i převzetí případu bez ohledu na aktuální projekty OPU.

Osobní  poradenství : Právní poradenství poskytujeme osobně. Vzhledem k citlivosti a složitosti témat, kterým se věnujeme, není možné poradenství poskytovat telefonicky či emailem. Obecné stručné dotazy emailem můžeme odpovědět, ale trvá nám vzhledem k vytížení obvykle až 15 dní, než se Vám ozveme zpět. Naše emaily neslouží pro zasílání právních podání k sepisu opravného prostředku – k tomu je nutné se objednat na osobní schůzku. Výjimka, kdy se na nás můžete obracet primárně telefonicky a elektronicky či poštou, je v případě, že jste zbaveni osobní svobody zejména v zařízení pro zajištění cizinců či věznici. Poradenství neposkytujeme třetím osobám („prostředníkům“).

Nediskriminace a zákaz násilí: Naši zaměstnanci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnicitu, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, rod, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, či náboženské a politické přesvědčení. Naši zaměstnanci předchází a nedopouští se jakéhokoli nevhodného chovánínásilí, včetně sexuálního vykořisťování a násilí.

Kde si můžete stěžovat na služby OPU? V případě, že nebudete spokojeni s poskytovanou službou, nebo že jste se v OPU setkali s jakýmkoliv nevhodným chováním ze strany zaměstnance či zaměstnankyně, či s jakoukoli formou násilí včetně případů sexuálního násilí, můžete podat stížnost, a to i anonymně, a to osobně nebo písemně. Podat stížnost je možné prostřednictvím elektronického formuláře, zaslat vybraným kontaktním osobám, či jakémukoliv zaměstnanci nebo zaměstnankyni OPUje možné i anonymně. Hlášené případy nevhodného chování ze strany pracovníků nebo pracovnic OPU prověřuje nezávislá externí vyšetřovatelka. Stížnost na zaměstnance OPU se podává řediteli organizace či jeho zástupci. Stížnost na ředitele OPU se podává předsedkyni správní rady OPU, příslušné kontakty najdete v sekci Kontakty nebo Zpětná vazba.

Stížnost na organizaci můžete podat u Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, https://www.unhcr.org/.