OPU.cz

Zpětná vazba

Pomozte nám vytvářet bezpečné prostředí!

V OPU věříme ve vytváření inkluzivního a bezpečného prostoru pro všechny. Vážíme si vaší zpětné vazby a snažíme se naše služby neustále zlepšovat. Na vašem názoru záleží, a proto vás žádáme, abyste s námi sdíleli své postřehy.
Pokud máte nápady, návrhy nebo obavy, které se jakkoliv týkají OPU nebo našich služeb, dejte nám vědět a neváhejte vyplnit formulář, který je dostupný níže. Budeme rádi za vaše podněty!
Je důležité vyzdvihnout, že s vaší zpětnou vazbou bude nakládáno s maximálním ohledem na bezpečnost, důvěrnost a transparentnost. Nahlášením pochybení OPU nepřijdete o přístup k žádným službám, které poskytujeme.

Bezpečnost a respekt pro všechny

Služby OPU jsou bezplatné a k jejich využívání nejsou potřeba žádné peníze, předměty ani laskavosti. Prioritou je pro nás zachování profesních hranic a nikdy vás nebudeme žádat o navázání osobního nebo intimního vztahu.
Naši pracovníci s vámi budou jednat s respektem a důstojností. Slovní urážky, ponižování, zlehčování, křik, nevhodné doteky nebo vyvolávání pocitu nepohodlí jsou v OPU přísně zakázány. Zdůrazňujeme naši nulovou toleranci vůči jakékoli formě sexuálního vykořisťování nebo zneužívání.

V případě, že jste zažili nebo pozorovali špatné zacházení ze strany zaměstnanců OPU, vyzýváme vás, abyste to okamžitě nahlásili. Vaše bezpečnost a soukromí jsou pro nás nanejvýš důležité.

Formulář zpětné vazby

V případě, že si přejete zaslat zpětnou vazbu anonymně, doporučujeme vytvořit si novou anonymní e-mailovou adresu, ze které můžete komunikovat. To umožňuje v případě potřeby následné kontaktování za účelem doplňujících otázek nebo dovysvětlení. Rovněž tak můžete komunikovat s kontaktními osobami a/nebo vyšetřovatelem, tak aby bylo zajištěno řádné prošetření údajného pochybení.

Při hlášení pochybení uveďte co nejvíce podrobností nebo buďte k dispozici pro následné kontaktování. Hlášení, která neobsahují dostatek podrobností, aby se jimi mohla vyšetřovatelka zabývat, mohou totiž být uzavřena.

Jak zpracováváme obdrženou zpětnou vazbu

Efektivní zpracování zpětné vazby je pro nás prioritou. Zavedli jsme systematický přístup, který zajišťuje maximální bezpečnost, důvěrnost a transparentnost.
Naše kontaktní osoba eviduje a potvrzuje všechny obdržené podněty zpětné vazby. Kontaktní osoba bez zbytečného odkladu vyhodnotí a posoudí, zda nahlášený problém potenciálně zahrnuje sexuální vykořisťování a zneužívání. Pokud se nahlášený problém netýká sexuálního vykořisťování a zneužívání, je s ním nakládáno jako s běžnou zpětnou vazbou a je zpracován podle interních postupů a předán odpovědné osobě.
V případě, že se kontaktní osoba domnívá, že se jedná o potenciální případ sexuálního vykořisťování a zneužívání, neprodleně informuje osobu, která zpětnou vazbu podala (pokud jsou uvedeny kontaktní údaje), a případ je předán k dalšímu šetření vyšetřovatelce. Vyšetřovatelka předaný podnět vyhodnotí a určí, zda by popsaný incident mohl splňovat kritéria sexuálního vykořisťování a zneužívání. Pokud ne, předá vyšetřovatelka případ zpět kontaktní osobě, která nahlášený problém řeší jako běžnou zpětnou vazbu. Pokud se vyšetřovatelka domnívá, že nahlášený incident může představovat sexuální vykořisťování a zneužívání, zahájí proces vyšetřování.

Kontaktní osoby (PSEA Focal Points):

Adam Stašek
OPU Brno, Josefská 8, 602 00 Brno
adam.stasek@opu.cz
+420 731 928 388

Michal Pitař
OPU Plzeň, Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň 
michal.pitar@opu.cz
+420 604 809 165

Zuzana Pavelková
OPU Praha, Poděbradská 5, 190 00 Praha 9
zuzana.pavelkova@opu.cz
+420 730 158 781

Barbora Klinovská
OPU Ostrava, Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
barbora.klinovska@opu.cz
+420 604 221 035