OPU.cz

Tisková zpráva

TZ: PFC podpoří Ukrajinu

Skupina Pale Fire Capital vyzývá k podpoře Ukrajiny. Sama daruje cca 22 milionů korun na okamžitou humanitární pomoc. Zároveň má připraveno 250 lůžek pro uprchlíky

Praha, 24. února 2022 – Ruská invaze na Ukrajinu a její dalekosáhlé humanitární důsledky přiměly českou investiční skupinu Pale Fire Capital urychleně jednat. Skupina poslala tento týden na pomoc a podporu Ukrajiny 1 000 000 dolarů pro okamžitou humanitární pomoc a navíc připravila 250 lůžek pro ukrajinské uprchlíky. Pomoc budou koordinovat neziskové organizace Člověk v tísni a Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Zároveň skupina apeluje na vládu, aby vytvořila rychle důstojné podmínky pomoci uprchlíkům a občany České republiky a ostatní podnikatele, aby se k pomoci připojili.

„V aktuální situaci je nutné jednat okamžitě a nabídnout Ukrajinským občanům co nejefektivnější humanitární pomoc. Lze předpokládat, že se do pohybu dají miliony osob prchající před válkou.
Proto jsme se s partnery shodli, že okamžitě uvolníme jeden milion dolarů na pomoc Ukrajině, distribuovat tuto pomoc bude organizace Člověk v tísni s pobočkou přímo na Ukrajině,“ uvedl Jan
Barta, partner Pale Fire Capital, a dodal: „Zároveň pro ty, kteří dorazí do České republiky, máme připraveno 250 lůžek v námi pronajatých objektech, kde chceme uprchlíkům zajistit hlavně
bezpečný prvotní azyl, klid a důstojné podmínky pro patrně nejtěžší období jejich života – nikdo z nás by nechtěl utíkat z vlastní země s rodinou do cizího prostředí, bez znalosti jazyka, místní
kultury a zvyků. Pro provoz zařízení a podporu uprchlíků jsme se domluvili na spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU). Financovat tento provoz budeme tak dlouho, jak to
situace bude vyžadovat.”

„Příběh Ukrajiny, která se na základě Budapešťského memoranda vzdala jaderných zbraní výměnou za některé bezpečnostní záruky ze strany Ruska, USA a Velké Británie, je obzvlášť pro
náš národ, který má ve své historii Mnichovskou dohodu, velmi silný a osobně se mě velmi dotýká. I proto apeluji na veřejnost i státní správu, abychom šli příkladem a Ukrajině efektivně a
nealibisticky pomáhali. Kromě humanitární pomoci i změnou imigračních pravidel pro uprchlíky s cílem jim umožnit se důstojně zapojit do naší společnosti bez pocitu méněcennosti – mnoho z
nich může kvůli ruské agresi o své domovy přijít již poněkolikáté,” doplnil Dušan Šenkypl, partner Pale Fire Capital.

„Můžeme se předhánět v popisu toho co se stalo, ale v každém případě je to největší agrese v Evropě od konce druhé světové války. Strašná situace, která ohrožuje miliony lidí. Ukrajina a Ukrajinci potřebují a budou potřebovat naši pomoc. To, co dnes udělala skupina investorů z Pale Fire Capital – tedy zásadní dar na pomoc Ukrajině a rozhodnutí připravit se na přijetí uprchlíků, je obrovský akt solidarity a také prozíravé úvahy jak se připravit na pomoc lidem, kteří u nás budou hledat útočiště před válkou a Ruskou okupací. Pokud se semkneme, tak jako Česká Republika můžeme udělat překvapivě hodně, závisí na každém z nás,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

„Česko zvládlo rychle přijmout mnoho tisíc uprchlíků z válek v Bosně a Kosovu, občanská společnost a dobrovolníci se samozřejmě opět zapojí i do pomoci v případě příchodu uprchlíků z Ukrajiny,” potvrdil Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Partneři Pale Fire Capital zároveň jednohlasně vyzývají vládu, aby se začala připravovat na scénář, kdy do České republiky může dorazit na 200 tisíc osob z oblasti konfliktu, a aby vytvořila pro ty, kteří dorazí vhodné a důstojné podmínky k žití, tzn. aby pro uprchlíky našla vhodný status. Partnerům se po konzultaci s OPU jeví jako nejpříhodnější status doplňkové ochrany, který by umožnil příchozím okamžitě začít legálně pracovat a živit své rodiny (status žadatele o azyl totiž neumožňuje příchozím 6 měsíců pracovat). Dále je nutné zajištění zdravotního pojištění, příprava míst ve školách pro děti, výuky jazyka, psychosociální péče a např. i dávky v hmotné nouzi.

Více o spolupracujících organizacích:
Organizace Člověk v tísni má s prací na Ukrajině velké zkušenosti – v krajině působí od roku 2003. Ozbrojený konflikt, který vypukl v roce 2014 ve východní části země, dramaticky zhoršil životy milionům místních občanů, oblast je stále v neutěšeném stavu a potýká se s řadou existenciálních problémů. V zemi žije více než 1,6 milionů vnitřně vysídlených osob. Člověk v tísni zde od té doby dodává humanitární pomoc, v této chvíli pomáhá více než 200 tisíc lidem. Humanitární pracovníci působí zejména v Doněcku a Luhansku. V oblastech, kde fungují obchody, distribuují potravinové poukázky, v zimě rozdělují dřevo, uhlí nebo kamna na topení, opravují poničené domy, vodovody a dováží pitnou vodu do obcí a škol. Zakládají dětské herny pro děti, kde mohou alespoň na chvíli
zapomenout na válku a za pomoci odborníků se lépe vyrovnat s traumaty, která prožily. Zaměřují se ale i podporu občanských iniciativ, novinářů, obhájců lidských práv, aktivistů, poskytují poradenství a monitorují porušování lidských práv na Krymu. Do této neutěšené situace přichází další vyhrocení dlouholetého konfliktu.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku. Již více než 30 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.