OPU.cz

Tisková zpráva

Spouštíme platformu Pomáhej Ukrajině!

Cílem platformy je soustředit nabídku a poptávku pomoci pro uprchlíky na jednom místě na adrese www.pomahejukrajine.cz. Platforma usiluje o co nejefektivnější využití veškerých nabízených zdrojů a služeb a o smysluplné propojení s těmi, kdo pomoc poptávají. Zároveň se snaží sjednotit již existující nabídky. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (ve spolupráci se společností Contember a dalšími podporovateli.
Platformu můžete sledovat i na sociálních sítích: