Zpět

Projekt TRIPS: Identification of TRafficked International Protection beneficiaries’ Special needs aneb projekt na podporu integrace obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany

Doba realizace projektu: leden 2020 – prosinec 2021

Ref. číslo: 863526 – TRIPS – AMIF-2018-AG-INTE

Organizace pro pomoc uprchlíkům je partnerem nového evropského projektu TRIPS: Identification of TRafficked International Protection beneficiaries’ Special needs  (neboli identifikace zvláštních potřeb obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany), který je podpořen z Azylového, migračního a integračního fondu Evropské unie. TRIPS je dvouletý projekt zaměřený na identifikaci a lepší řešení specifických potřeb držitelů mezinárodní ochrany, kteří byli obětmi obchodování v rámci procesu integrace, a to jak na evropské, tak národní úrovni.

Cílem projektu je zajištění podpory přizpůsobené obchodovaným držitelům mezinárodní ochrany v jejich integračním procesu, kdy jsou zohledněny jejich specifické potřeby a zranitelnost, která po získání ochrany nemizí.

Projekt je realizován francouzskou organizací Forum refugiés- Cosi a spolu s OPU ho realizují ještě další 3 partnerské organizace: