OPU.cz

Tisková zpráva

Možnosti pěstounské péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR

Od dubna 2015 do března 2016 realizovala Organizace pro pomoc uprchlíkům projekt „Děti na cestě“, zaměřený na nezletilé uprchlíky a cizince bez doprovodu rodičů. Na závěr projektu vznikla analýza „Možnosti pěstounské péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR“.

Jedním z cílů ukončeného projektu bylo vyvolání odborné diskuze na téma pěstounské péče pro nezletilé cizince bez doprovodu a iniciování změn v systému umísťování nezletilých bez doprovodu do náhradní péče. Přestože neexistují zákonné překážky pro umísťování těchto dětí do pěstounské péče, zpravidla jsou po svém příchodu do ČR umísťovány do péče zařízení pro výkon ústavní výchovy. K umísťování nezletilých cizinců bez doprovodu do péče pěstounů nedochází. V rámci projektu proběhl seminář, na kterém norská partnerská organizace představila model náhradní rodinné péče o nezletilé bez doprovodu v Oslu, a následně se uskutečnilo setkání zástupců odborné veřejnosti u kulatého stolu, kde se již diskutovaly konkrétní praktické překážky a možná rizika s pěstounskou péčí o nezletilé bez doprovodu spojená. Během těchto setkání vyjádřili všichni aktéři podporu přechodu dětí cizinců bez doprovodu do náhradní rodinné péče. Poznatky získané během realizace projektu včetně srovnání praxí v různých státech EU jsou shrnuty v analýze.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

[:]