OPU.cz

Tisková zpráva

Veřejná debata na téma postavení žen migrantek na trhu práce

Organizace pro pomoc uprchlíkům pořádá dne 15.2.2016 od 10 hodin v Evropském domě v Praze veřejnou debatu na téma postavení žen migrantek na trhu práce. Cílem veřejné debaty je upozornit na nerovné postavení zejména žen migrantek na trhu práce v České republice, a to i na příkladu samotných žen cizinek, které na debatě také vystoupí.

Témata jako porušování práv cizinců jako zaměstnanců, švarcsystém, zneužívání a diskriminace cizinců v přístupu na trh práce, nevyplacené mzdy, slabá právní ochrana, ale zároveň i obcházení systému cizinci samotnými apod. nejsou ničím novým, ale jen velice málo jsou tyto dlouhodobě problémové aspekty pracovní migrace a českého trhu práce reflektovány v rámci systémových, strategických a legislativních změn. Postavení cizince je oproti většinové společnosti poměrně specifické a závislé na pobytovém oprávnění. To ho staví do mnohdy velice zranitelných situací. V o to více zranitelnější pozici se pak nacházejí ženy migrantky, které musí čelit vícenásobné diskriminaci jako ženy a cizinky.

V rámci debaty vystoupí  odborníci na pracovní migraci (Mgr. Marek Čaněk, Ph.D., ředitel Multikulturního centra Praha, PhDr. Kateřina Štěpánková, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti na MPSV, Mgr. Eva Drhlíková, právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům a další), také samotné migrantky, které popíší své problémy na trhu práce. Martin Rozumek, ředitel OPU, k tomu uvedl: „Cílem musí být rovnost pracovních podmínek v rámci jednoho podniku nebo pracoviště a také systémová podpora cizinců diskriminovaných na trhu práce, kteří velmi často nikdy nedosáhnou na běžnou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a místo toho se roky pohybují v kruhu subdodavatelských firem, švarcsystému nebo práce v režimu vyslaných pracovníků. Pracovní integrace a nediskriminace jsou nejlepší prevencí sociálního vyloučení cizinců.“

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Tel: 730158779

V Praze dne 12.2.2016

norway_grantsosf_praha_cz