OPU.cz

Tisková zpráva

Nebezpečná česká priorita v EU předsednictví – Instrumentalizační nařízení

OPU nesouhlasí a varuje před přijetím tzv. Instrumentalizačního nařízení EU, které se náhle stalo prioritou českého předsednictví v oblasti azylu. Instrumentalizační nařízení má umožnit členským státům derogace ze základních práv pro uprchlíky, když státy typu Běloruska, Turecka či Ruska použijí uprchlickou kartu jako svého nástroje na prosazení jiných politických cílů.
Martin Rozumek, ředitel OPU, k tomu uvádí: „V případech zneužití neštěstí uprchlíků ze strany různých diktátorů v třetích zemích je na místě tlak na tyto diktátory, nikoli si urychleně schválit, že uprchlíky, oběti těchto praktik, zbavíme základních práv a procesních záruk plynoucích z mezinárodního a evropského práva. Vyzýváme proto české politiky, aby tento návrh směřující proti lidským právům lidí na útěku neprosazovali.“ Podrobně v příloze společné prohlášení členských organizací ECRE.