OPU.cz

Tisková zpráva

TZ: Rodina z Afghánistánu podává za pomoci OPU a Fóra pro lidská práva stížnost na ČR k Výboru OSN pro práva dítěte

Ve středu 22. 6. 2022 se na Výbor OSN pro práva dítěte obrátila rodina z Afghánistánu, která byla v roce 2019 více než měsíc zadržována v české imigrační detenci. Rodina namítá, že omezením osobní svobody jejich dětí české orgány jednaly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Jedná se o první takovou stížnost na ČR. Rozhodnutí Výboru tak může být precedentem pro obdobné případy do budoucna. Výbor sídlící v Ženevě již 10 let opakovaně konstatuje, že imigračních detence dětí je vždy v rozporu s Úmluvou. ČR v loňském roce urgoval kompletně upustit od této praxe. Rodinu v podání stížnosti podpořily Organizace pro pomoc uprchlíkům a Fórum pro lidská práva s pomocí advokátní kanceláře JUDr. Maroše Matiaška.

Více informací v tiskové zprávě zde