OPU.cz

Tisková zpráva

Česká republika nepřesídlí ani humanitárně nepřijme žádného uprchlíka

Česká republika nepřesídlí ani humanitárně nepřijme žádného uprchlíka
Ani přes snahu OPU nepřekročí v letech 2024 a 2025 Česká republika svůj stín a nenabídla ani jedno místo k přesídlení (resettlementu) nebo humanitárnímu přijetí uprchlíků. Uprchlíci, zejména zranitelní a v akutním nebezpečí, přitom budou prověření a vybraní UNHCR z krizových oblastí. Vláda tak pokračuje v politice nespolupráce a neochoty kohokoli dobrovolně přijmout, přestože český přesídlovací program úspěšně fungoval až do roku 2015. V minulosti jsme takto popmohli třeba uprchlíkům z Barmy, Uzbekistánu nebo Kuby a do úspěšné integrace se zapojila řada obcí a organizací. Nejvíce lidí slíbilo dobrovoolně přijmout Německo (13 tisíc) ale stovky míst nabídly i země jako Bulharsko, Rumunsko nebo Chorvatsko. ředitel OPU Martin Rozumek k tomu poznamenává: „Je to pro Česko opět evropská a mezinárodní ostuda, čekal jsem, že Fialova vláda bude vstřícnější a rozumnější.“ Zde je k shlédnutí tabulka nabídnutých míst k přesídlení zeměmi EU pro roky 2024-2025.
The Czech Republic will not resettle or admit on humanitarian grounds any refugees

Despite our OPU efforts, the Czech Republic will not cross its shadow and has not offered for 2024 and 2025 a single place for resettlement or humanitarian admission of refugees. Meanwhile, refugees, especially vulnerable and in acute danger, will be screened and selected by UNHCR from crisis areas. Thus, the government continues its policy of non-cooperation and unwillingness to accept anyone voluntarily, even though the Czech resettlement programme operated successfully until 2015. In the past, the country has resettled refugees from Maynmar, Uzbekistan, Cuba. etc.. Many communities and organisations have been involved in successful integration. Germany offered to admit the largest number of people (13,000), but also countries such as Bulgaria, Romania and Croatia have offered hundreds of places. OPU Director Mr. Martin Rozumek sadly commented: „It is again a European and international shame of the Czech Republic, I expected and urged the Fiala government to be more open and compassionate.“ Attached is a table of resettlement places offered by EU countries in 2024 and 2025.