OPU.cz

Tisková zpráva

TZ: Úspěch OPU v případě osob bez občanství

Právníci Organizace pro pomoc uprchlíkům se již delší dobu angažují v boji proti nečinnosti Ministerstva vnitra při řešení situace osob bez státní příslušnosti. Nejvyšší správní soud rozhodl (rozsudkem č.j. 4 Azs 365/2018 ze dne 12.3. 2019), že cizinci, kteří požádají o určení statusu podle Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti, mají nárok na vydání průkazu žadatele, tak jako je tomu u žadatelů o mezinárodní ochranu. Někteří z našich klientů totiž o tento status požádali již před dvěma lety a od té doby žijí v absolutním právním vakuu a na okraji společnosti z důvodu, že nemohou prokázat svoji totožnost, upravit si pobyt jiným způsobem nebo vycestovat. Ministerstvo vnitra jim z důvodu neúplné právní úpravy v zákoně o azylu odmítalo vydat jakýkoli průkaz. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nyní může v praxi změnit každodenní životy řady našich klientů.

Pro více informací kontaktujte Anetu Šubrtovou, aneta.subrtova(z)opu.cz, tel. +420 730 158 779, +420 730 158 781.[:en]Our lawyers have been engaged for a long time with fighting against Ministry´s inaction to deal with the situation of stateless persons. The Supreme Administrative Court (in its decision no. 4 Azs 365/2018 from 12 March 2019) stated that foreigners that initiate statelessness determination procedure according to the Convention relating to the Status of Stateless Persons, are entitled to receive an identification card, as it is the case for asylum seekers. Some of our clients have initiated this procedure more than 2 years ago and since then they have been living in a legal limbo and living on the edge of society because of the fact that they cannot prove their identity, legalize their stay nor leave the country. The Ministry of Internal Affairs has been refusing to grant them any certificate or identification card because of an incomplete legislation in this area. This verdict of the Supreme Administrative Court could in practice change daily lives of many of our clients.

For more information contact Mrs. Aneta Šubrtova, aneta.subrtova(z)opu.cz, tel. +420 730 158 779, +420 730 158 781.