OPU.cz

Tisková zpráva

Evropský soud pro lidská práva žádá po ČR vysvětlení situace Japonky zadržované v Zařízení pro zajištění cizinců

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vyzval minulý čtvrtek, 28. 11. 2019, českou vládu, aby se vyjádřila k situaci japonské státní příslušnice, která je v současnosti již téměř pět měsíců zajištěna v Zařízení pro zajištění cizinců. Soud tak učinil na základě podnětu Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která ženu právně zastupuje. Žena trpí závažnými psychickými a zdravotními problémy, které se v důsledku detence rapidně prohlubují. V současnosti může být dle dostupných lékařských zpráv až v ohrožení života.

Žena byla do Zařízení pro zajištění cizinců umístěna v červenci tohoto roku, když policii na výzvu nepředložila platný cestovní doklad. Již v té době pravděpodobně trpěla dlouhodobou poruchou příjmu potravy. V důsledku stresu ze zajištění začala v detenci rapidně ubývat na váze, byla u ní diagnostikována těžká podvýživa a další psychické potíže. V červenci 2019 byla z tohoto důvodu také krátkodobě hospitalizována. Následná opakovaná vyšetření potvrdila negativní vliv detenčního prostředí na její zdravotní stav. Evropský soud pro lidská práva nyní zajímá, zda je možné ženu umístit do nevězeňského prostředí, kde by mohla podstoupit další léčbu, či jakým způsobem policie naložila se žádostmi o propuštění, které žena prostřednictvím Organizace pro pomoc uprchlíkům podala.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek k tomu uvedl: „Policii jsme na zhoršující se zdravotní stav zajištěné cizinky opakovaně upozorňovali, avšak bez výsledku. Policie má přitom zejména v případech zranitelných cizinců povinnost pravidelně ověřovat zdravotní stav cizince a přezkoumávat, zda je slučitelný s dalším zajištěním.“

A dodal: „Pokud by cizinka, kterou zastupujeme, pobytem v detenci utrpěla nevratnou újmu na svém zdraví, nesla by zodpovědnost za její stav dle platné judikatury Evropského soudu pro lidská práva právě Česká republika. Doufáme, že policie i Ministerstvo vnitra v návaznosti na pokyn soudu do budoucna přehodnotí svůj přístup k zajišťování zranitelných skupin.“

Soud dal české vládě lhůtu k vyjádření do středy, 4. prosince 2019. Dle rozhodnutí policie má žena zůstat v detenci přinejmenším právě do tohoto data. Je však možné, že i přes závažný zdravotní stav bude její zajištění dále prodlouženo.

 

Kontakt pro média:

Zuzana Pavelková

zuzana.pavelkova@opu.cz

+420 730 158 779; +420 730 158 781