OPU.cz

Tisková zpráva

Tisková zpráva – aktuální problémy slučování rodin migrantů a právo na soukromý a rodinný život

Organizace pro pomoc uprchlíkům pořádá dne 31.5.2016 od 10. hodin ve Společenském sále Domu národnostních menšin v Praze, Vocelova 3, veřejnou debatu na téma Aktuální
problémy slučování rodin migrantů a právo na soukromý a rodinný život. Na debatě bude představena analýza OPU na téma slučování rodin migrantů ze třetích zemí a práva rodinných
příslušníků občanů EU na volný pohyb a pobyt, kterou zpracovalo OPU v rámci projektu Rovné příležitosti žen migrantek, který byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha
z Norských fondů.

Diskutovat se bude mj. nepřiměřeně dlouhá devítiměsíční správní lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, praxe častého nedodržování lhůt ze strany
ministerstva vnitra, neprůchodnost registračního systému Visapoint nebo praktické problémy jako odmítání dětí žen cizinek v mateřských školách, atd