OPU.cz

Publikace

2024: Soubor nástrojů pro identifikaci a řešení problémů osob bez státní příslušnosti v České republice

U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace, vydává OPU jako první země v rámci European Network on Statelessness publikaci: Souboru nástrojů pro identifikaci a řešení problémů osob bez státní příslušnosti v ČR.
 
Tato publikace bude pomáhat k lepší identifikaci osob bez státní příslušnosti v České republice. Mohou ji využívat všichni, kteří by mohli přijít do kontaktu s osobami bez státní příslušnosti (tzn. stateless). Publikace jim pomůže s identifikací a odkáže je na relevantní řízení, která vedou k ochraně stateless osob. Publikace taktéž poukazuje na problémy, kterým osoby bez státní příslušnosti v Česku čelí.
 
V budoucnu by měly vznikat podobné publikace v okolních zemích, což bude pomáhat dosažení cíle ENS, což je ukončení absence státní příslušnosti a zajištění toho, aby každá osoba bez státní příslušnosti žijící v Evropě měla přístup k právům, která jí podle mezinárodního práva náleží.

Publikace v českém jazyce: Soubor nástrojů pro identifikaci a řešení problémů osob bez státní příslušnosti