OPU.cz

Publikace

2017: Pushed Back at the Door

Zpráva „Pushed Back at the Door“ od nevládních organizací z pěti východních členských států EU (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovinsko) představuje chmurný obraz reakce Evropy na situaci největší humanitární krize od druhé světové války. Zvýšená hraniční kontrola a prosazování fyzických a právních překážek omezujících přístup k ochraně pro lidi prchající před válkou a terorem charakterizuje tuto ‚děsivou novou‘ realitu. Politický diskurz formující legislativní a politická opatření zúčastněných zemích se soustředí na otázky bezpečnosti a terorismu, přičemž je málo prostoru nebo žádný prostor pro povinnost poskytnout právo na azyl a mezinárodní ochranu.