OPU.cz

Publikace

2015: Politická participace státních příslušníků třetích zemí do veřejného života v 9 členských státech EU ze střední a východní Evropy

Tato studie předkládá veřejnosti, nevládním organizacím a tvůrcům politik osvědčené postupy v oblasti politické participace migrantů a ukazuje jejich úspěšné příběhy.

https://cilvektiesibas.org.lv/