OPU.cz

Vzdělávání o migraci na pražských školách

Vzdělávání o migraci na pražských školách

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002071

Projekt je financován Evropskou unií, konkrétně Operačním programem Praha – pól růstu ČR

Doba realizace projektu: 1. 3. 2022 – 31.10.2023

Cílem projektu je:

 • prevence rasismu, xenofobie a posílení kladného postoje k tolerantní občanské společnosti
 • rozšíření povědomí o migraci mezi žáky ZŠ a SŠ
 • metodická podpora učitelů, kteří s daným tématem pracují
 • podnícení zájmu o téma u žáků / studentů a jejich následná aktivní podpora jejich spolužáků v integraci do české společnosti

Do projektu bude zapojeno 6 pražských škol (16 tříd). 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 • přepracování a rozšíření metodické příručky pro učitele
 • realizace preventivního programu na ZŠ a SŠ v rámci kterého proběhne:
  • 48 přednášek pro žáky/studenty (pro každou zapojenou třídu 3 přednášky v rozsahu 2 hodin)
  • 12 přednášek pro učitele (pro každou zapojenou školu 2 přednášky)
 • evaluace žáků/studentů, učitelů

Výstup projektu: Metodika pro učitele

 

Naše další projekty