Zpět

Podpora integrace cizinců v ČR

Od 1. září 2019 do 28. února 2022 realizuje Organizace pro pomoc uprchlíkům projekt Podpora integrace cizinců v ČR (registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010670), který je podpořen z Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je vytvoření komplexního programu podpory prevence sociálního vyloučení cíleného na čtyři oblasti života cizince (ČJ, pobytový status, orientovanost v právech a povinnostech, orientace v běžném životě v ČR).

Nabízíme:

  • Individuální kurzy českého jazyka
  • Právní poradenství především v otázkách týkajících se pobytu cizinců, ale i v dalších oblastech týkajících se života cizince v ČR.
  • Semináře práv a povinností pro cizince žijící v ČR
  • Pomoc při orientaci ve společnosti prostřednictvím spolupráce s dobrovolníky.

 

Komu je projekt určen:

Aktivity projektu jsou určeny všem cizincům, kteří žijí dlouhodobě a legálně na území ČR. Tito cizinci mohou pocházet ze třetích zemí, stejně jako ze zemí EU/EHP a Švýcarska.

 

Kde projekt probíhá:

Projekt probíhá v Jihomoravském, Královehradeckém, Plzeňském, Středočeském nebo Moravskoslezském kraji. Pro další domluvu se můžete spojit s kontaktní pracovnicí v příslušné pobočce.

 

Kontakty:

Pro Jihomoravský kraj kontaktujte Madlu Čechovou: madla.cechova@opu.cz

Pro Královehradecký kraj kontaktujte Barboru Hostinskou: barbora.hostinska@opu.cz

Pro Moravskoslezský kraj kontaktujte Andreu Milátovou: andrea.milatova@opu.cz

Pro Plzeňský kraj kontaktujte Terezu Řípovou: tereza.ripova@opu.cz

Pro Středočeský kraj Alenu Makovcovou: alena.makovcova@opu.cz