OPU.cz

Tisková zpráva

TZ – OPU podává trestní oznámení pro šíření seznamu „muslimských podnikatelů“ v Teplicích po internetu

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) podala trestní oznámení na pachatele, který šíří po internetu seznam „muslimských podnikatelů“, včetně osobních údajů těchto osob. Dle názoru OPU se osoba šířící seznam dopouští trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji.

Na e-mailovou adresu ředitele OPU, JUDr. Martina Rozumka, přišel v pondělí 24.10.2016 jeden z mnoha nenávistných a xenofobních e-mailů. Na rozdíl od podobných e-mailů , které běžně do OPU přicházejí, tento však obsahoval seznam více než 100 teplických podnikatelů, jejichž osobní údaje včetně plného jména a adresy byly shromážděny do souboru s názvem „Islám – podnikatelé“ a tento soubor společně s nenávistným textem e-mailu a dalšími xenofobně laděnými přílohami byl šířen po internetu. Červenou barvou navíc v mapě vyznačil domy a provozovny majitelů s arabsky znějícími jmény, což může velmi usnadnit případný útok na tyto osoby a jejich obydlí.

 Již samotným zpřístupněním osobních údajů poškozených osob, včetně citlivých údajů, byla těmto osobám způsobena vážná újma, neboť k tomuto seznamu se mohou dostat osoby, které právě z důvodu náboženského vyznání mohou ohrozit život a zdraví podnikatelů uvedených na seznamu a jejich rodin.

 „Není možné, aby někdo beztrestně šířil s nenávistným obsahem takovéto seznamy osob, připomíná to seznamy Židů před druhou světovou válkou.“ říká k důvodům podání trestnímu oznámení ředitel OPU, Martin Rozumek.

V Praze dne 25. 10. 2016