OPU.cz

Tisková zpráva

TZ: Nejvyšší správní soud odsoudil přístup policie k uprchlíkům na letišti v Praze

Nejvyšší správní soud dal za pravdu kurdské matce se synem, kteří byli v prosinci 2016 zadrženi s celou rodinou v tranzitním prostoru letiště Václava Havla v Praze a měli být podle policie okamžitě deportováni. Soud konstatoval, že uložení správního  vyhoštění bylo v rozporu s čl.31 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, dle něhož nelze trestat uprchlíka za vstup bez dokumentů, pokud se neprodleně dobrovolně přihlásí úřadům a prokáže dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup. Soud také upozornil, že případ se významně liší od dříve řešených kauz, neb rodina přicestovala legálně s platnými vízy vydanými českou ambasádou, víza však byla na letišti zneplatněna. Během zneplatnění víza neměla rodina žádného tlumočníka a žádné informace, jak dále postupovat (blíže v příloze rozsudek NSS sp.zn. 10 Azs 213/2017 a 10 Azs 212/2017). Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek k tomu uvedl: „Policie na letišti dlouhodobě a systematicky nedodržuje mezinárodní závazky České republiky tím, že v netransparentním řízení, bez řádného tlumočení odmítá uprchlíkům nabírat žádosti o mezinárodní ochranu.“ A dodal: „Ty scény na letišti jsou naprosto nedůstojné, lidé musí ničit svoje doklady, případně se sebepoškozovat, aby jejich žádost o azyl byla vůbec policií zaevidována. Snadným řešením by byl nezávislý dohled nad chováním policistů na letišti buď ze strany Veřejného ochránce práv, nebo UNHCR, nebo nevládní organizace.“

ROZSUDKY NSS