OPU.cz

Tisková zpráva

Konference o roli médií a propagandy v uprchlické krizi úspěšně proběhla

Dne 26. 1. a 27. 1. 2017 proběhla v Evropském domě v Praze mezinárodní konference o roli médií, novinářů a propagandy v uprchlické krizi. Zúčastnila se jí přibližně stovka  odborníků, politiků, novinářů, studentů, pedagogů humanitních oborů, ale i úředníků státní správy, kteří pracují s migranty.

Hlavním tématem konference byly příčiny propagandy masivně mířící proti uprchlíkům, kteří jsou České republice v malém počtu, nenávisti vůči muslimům nebo nevládním organizacím a důsledky této propagandy, která se podepisuje na veřejném mínění.

Příklady dobré a špatné novinářské praxe představili Tomáš Lindner z týdeníku Respekt a Martin Biben z Hospodářských novin a dále iniciativy účastníků z různých zemí: Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Polska, ČR, Litvy atd. Nastolili pak otázku efektivního nástroje pro změnu mediálního diskurzu, ale hlavně o tom, jak mohou být občanů EU objektivně informováni o uprchlících a jaké jsou výhody spolupráce zemí EU v otázkách migrace a azylu.

Konferenci předcházelo 25. 1. představení zprávy „Pushed Bac kat the Door – Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States“ (Vyhození ze dveří – odmítání přístupu k azylu ve východoevropských členských zemí EU), která rozpoutala debatu o protiprávním a praktickým omezením práva hledat azyl v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. Analýza vycházela z šetření a dat Bulharského helsinského výboru (Bulharsko), Organizace pro pomoc uprchlíkům (ČR), Maďarského helsinského výboru (Maďarsko), Helsinské nadace pro lidská práva (Polsko) a Právně-informační centrum pro NNO (Slovinsko).  Všichni  jsou členové ECRE – celoevropské zastřešující nevládní organizace pomáhající uprchlíkům, kteří problematiku „ uprchlické krize“ dlouhodobě monitorují.

Kontakt: JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU; tel: 731 170 885

V Praze, dne 30. 1. 2017

Tisková zpráva

eu-citizens