OPU.cz

Tisková zpráva

Soud opět odsoudil přístup policie k uprchlíkům na letišti

Městský soud v Praze potvrdil, že kurdská rodina, která žádala v prosinci 2016 na letišti o azyl, měla závažný důvod pro neoprávněný vstup na území ČR neb přicházeli ze země, kde jim hrozilo nebezpečí. Dle Městského soudu přijeli s úmyslem požádat o azyl v České republice a nemohli být nijak připraveni na to, že jim bude na letišti zneplatněno vízum, navíc  v řízení nebyl přítomen tlumočník, informace dostali jen v Češtině a neorientovali se v právním systému ČR. Městský soud v Praze potvrdil, že postup Policie byl v rozporu s čl.31 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, dle něhož nelze trestat uprchlíka za vstup bez dokumentů, pokud se neprodleně a dobrovolně přihlásí úřadům a prokáže dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup (více Městský soud v Praze č.j. 4 A 33/2017, 4 A 32/2017). Ředitel OPU Martin Rozumek k tomu uvádí: „Máme roky systémový problém na letišti v Praze, kde policie postupuje nezákonně a brání lidem požádat o azyl. Za pravdu nám v tom dal již poněkolikáté jak Nejvyšší správní soud, tak Městský soud v Praze, ministerstvo vnitra by mělo konečně konat a zasáhnout u vedení policie, aby policie na letišti konečně dodržovala právo“