OPU.cz

Tisková zpráva

Reakce proti útokům poslanců na nevládní organizace

Zaznamenali jsme další útoky předsedy SPD Okamury na nevládní organizace, zejména na Člověka v tísni a Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU) a snahu SPD zastavit dotace na státu na činnost mnoha nevládních organizací. Bohužel k tomuto tažení proti občanské společnosti se přidala část ČSSD a také ODS, která navrhuje vzít neziskovkám v příštím roce 1,7 miliardy Kč. A jako obvykle, když se jedná o migraci, tak se politická reprezentace napříč politickým spektrem bojácně stáhne a v lepším případě mlčí, v horším případě jako SPD lživými argumenty brojí proti migrantům, bez nichž by celé sektory ekonomiky v Česku vůbec nemohly fungovat.

Za OPU se hrdě hlásíme k pomoci potřebným uprchlíkům a cizincům a připomínáme nezbytnost naší nelehké práce, protože:

– Šetříme státu peníze: ČR má z hlediska mezinárodního práva povinnost poskytnout žadatelům o mezinárodní ochranu a osobám v detencích pro cizince přístup k právnímu poradenství. Tyto závazky naplňuje mimo jiné skrze OPU. Pokud by si na obdobné aktivity mělo MV nasmlouvat advokáty z ČAK, bylo by to pro stát nejen násobně dražší, ale z našich zkušeností mnohem méně kvalitní. Naši práci pro každého klienta detailně do hodiny vykazujeme. Efektivita vynakládaných prostředků v této oblasti byla v r. 2020 předmětem téměř čtyřměsíčního šetření NKÚ, který neshledal žádné naše pochybení.

– Poukazujeme na nepravosti: V ČR je každoročně úspěšných pouze asi 10 % žádostí o mezinárodní ochranu, v minulém roce to bylo dokonce pouze 6 %. V Evropě se přitom průměrná úspěšnost pohybuje kolem 30 %. Díky naší práci byla soudy zrušena nezákonná rozhodnutí MVČR v otázce např.  čínských křesťanů nebo žadatelů o azyl z Ruska, Etiopie, Afghánistánu, Iráku, Kuby, Běloruska a dalších zemí. ČR nadále v rozporu s mezinárodními závazky a judikaturou soudu ve Štrasburku zavírá v detencích rodiny s malými dětmi, a to i ve věku 2 let. Tyto zranitelné skupiny se nám daří identifikovat a dostávat díky soudům na svobodu. Nedávno jsme dostali na svobodu osobu, která zde byla znásilněna.

– Příspíváme k integraci a pomáháme v pandemii: Máme komunitní centrum, nízkoprahové bydlení a další sociální služby, díky kterým se cizinci a jejich děti integrují do české společnosti, učí se jazyk, poznávají reálie a kulturu, hledají si práci a fungují jako všichni ostatní čeští občané. V době koronavirové krize jsme cizince vybavili rouškami, měli jsme po celou dobu pandemie otevřené všechny naše kanceláře a služby, často jsme pro ně prvním místem, kde se dozvídají informace o aktuálních opatřeních.

– Pomáháme cizincům nespadnout do neregulérního postavení: Sázíme na prevenci, cizincům pomáháme prodlužovat pobytová oprávnění, upozorňujeme je na jejich povinnosti a pokud jejich situaci nelze řešit v rámci platných zákonů, upozorňujeme je na povinnost vycestovat a pomáháme jim s dobrovolným návratem. Díky práci OPU jsou tedy počty tzv. nelegálních migrantů naopak nižší. Nikoho přitom do ČR nelákáme ani příchody cizinců nijak neorganizujeme.