OPU.cz

Tisková zpráva

Pozvánka na tiskovou konferenci – 25. 1. 2017

Kdy: ve 13.00. dne 25. ledna 2017

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Co: Představení zprávy „Pushed Back at the Door – Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States “ (Vyhozeni ze dveří – odmítání přístupu k azylu ve východoevropských členských zemích EU)

Zpráva reflektuje přístup České republiky, Maďarska, Polska, Slovinska a Bulharska na migrační krizi posledních dvou let a nejvýznamnější humanitární výzvu, které Evropa čelí od druhé světové války. Reakce ve zmíněných státech vedou k závažným protiprávním a praktickým omezením práva hledat azyl. Zpráva připomíná, že zajištění kontroly hranic a ochrana před bezpečnostními výzvami, které migrace přináší, musí jít ruku v ruce s dodržováním lidskoprávních standardů, na kterých je Evropská unie postavena. Činí v tomto směru konkrétní doporučení, která budou relevantní jistě nejen pro vlády dotčených států.

Kdo: Neziskové organizace z pěti členských zemí Evropské unie (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovinsko)

Představení zprávy proběhne v anglickém jazyce. Během přestávky bude možné klást otázky v češtině.

Občerstvení zajištěno.

Kontaktní osoba pro registraci: Markéta Hrušovská; marketa.hrusovska@opu.cz

POZVÁNKA/PROGRAM

eu-citizens

 

 

[:]