OPU.cz

Tisková zpráva

Nejvyšší správní soud dal zapravdu pěti nezletilým Afgháncům

Pět nezletilých Afghánců, které zastupovalo OPU, vyhrálo před Nejvyšším správním soudem.

Nejvyšší správní soud jim dal zapravdu v řízení, v němž se bránili proti postupu policie, která je bez vydání rozhodnutí a bez možnosti seznámit se s výsledky posouzení kostního věku bez dalšího zajistila do zařízení určeného pro dospělé muže. Nejvyšší správní soud potvrdil, že jejich umístění do zařízení, jehož podmínky neodpovídají zákonu, resp. právě umístění nezletilého cizince do zařízení, které nesplňuje podmínky pro zajištění nezletilých cizinců, může být nezákonným zásahem. Nejvyšší správní soud zatím nepředjímá výsledek samotného řízení, v každém případě kritizuje právně chybné posouzení pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové.

Zároveň ve věci prvého z nezletilých Afghánců máme zcela aktuálně další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu rušící rozhodnutí pardubického soudu, tentokrát ve věci samotného zajištění:

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že ve věci tak mimořádné, jakou je zbavení osobní svobody osoby, která může být nezletilou, je nutné klást důraz právě na zjištění věku, a to rychlou, ale i adekvátní metodou. Nejvyšší správní soud upozorňuje, že lékařská metoda použitá v daném případě je méně přesná než jiné novější metody. NSS zároveň kritizuje práci pardubického soudu, který „vůbec neřešil“ pluralitu výsledků vyšetření kostního věku dle různých metod, popsanou už dokonce ve stávající judikatuře NSS, a nepřihlédl ani k odbornému vyjádření expertky z FN Motol.

Ředitel OPU Martin Rozumek k tomu uvádí: „Práci pardubického soudu kritizuje OPU dlouhodobě. V této kauze nevyloučil soud při jednání média a dával najevo, že ho naši klienti jen zbytečně obtěžují. Pardubický soudce Korejtko  právně chybně odbýval i například kauzy tzv. čínských křesťanů, které jinak byly napříč českými soudy hodnoceny kladně, a všechny tyto jeho rozsudky byly zrušeny Nejvyšším správním soudem.“

Kontakt pro média:

Mgr. Petra Sedláčková

petra.sedlackova@opu.cz

+420 730 158 779; +420 730 158 781