OPU.cz

Tisková zpráva

K přístupu Visegrádské čtyřky

Země Visegrádské čtyřky musí ve svém přístupu k uprchlíkům dodržovat standardy dané mezinárodním právem.

Předsedové vlád zemí visegrádské skupiny (V4) přijali na začátku září společné prohlášení týkající se situace uprchlíků v Evropě a zejména na maďarské hranici a proklamovali solidaritu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Následné schůzky a prohlášení tak doposud odrážejí nekritický postoj české vlády ve věci maďarských praktik a politiky týkajících se migrace. Některé akce maďarských úřadů však dosahují míry jasného porušování mezinárodního práva včetně Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Úmluvy proti mučení. Proto považujeme jakoukoli podporu nezákonného chování maďarského státu za naprosto nepřijatelný a nebezpečný trend odporující demokratickým základům České republiky a dalších zemí V4.
Žádáme českou vládu, aby zaujala jasnou pozici zdůrazňující vládu práva, ústavních základů demokratického státu a mezinárodní závazky. Žádáme českou vládu, aby bez výhrady odmítla veškeré nezákonné praktiky a politiku vůči uchazečům o azyl. Žádáme českou vládu, aby vzdorovala veškerým autoritářským tendencím ve V4 a ukázala jasnou podporu demokracii.Konsorcium migračních NNO by chtělo především reagovat na následující body v prohlášení V4 a následujících deklaracích.

1. Uprchlík versus migrant

Jsme překvapeni tím, že V4 a zejména Česká republika neustále odmítá používat termín „uprchlíci“ a zaměňuje ho termínem „migranti“. Její trvání na tomto termínu v tomto kritickém okamžiku slouží jedině k setření humanitární naléhavosti podmínek uprchlíků a přímé a akutní odpovědnosti vlády vůči nim dle místního i mezinárodního práva.

Dále jsme šokováni chybným rozlišováním, kterého se dopouští naše vláda a celá EU, mezi Syřany a ostatními uprchlíky. Česká republika a EU má stejné povinnosti vůči Afgháncům, Iráčanům a jiným, kteří utíkají před válkou, vynucovanou brannou povinností a zranitelností vůči ekonomické nestabilitě, ve které evropské státy a všichni zainteresovaní sehráli také aktivní roli.

2. Lítost versus odpovědnost

Ministři vyjádřili „hlubokou lítost nad ztrátou životů tisíců lidí v kontextu současné migrační situace v Evropě.“ Nestačí, aby ministři vyjádřili lítost nad politikou, za kterou jsou zodpovědní. Je obzvlášť nezodpovědné, že Česká republika vyjadřuje solidaritu s akcemi maďarského premiéra Viktora Orbána, který záměrně vytváří humanitární krizi na hranici tím, že chytá do pasti desítky tisíc uprchlíků a nutí je vrátit se do Srbska, kde samotná srbská vláda oznámila, že jim odmítá poskytnout útočiště. Další státy EU včetně Chorvatska si dál pohrávají se životy uprchlíků a přenášejí svou zodpovědnost dle mezinárodního práva z jednoho státu na druhý. To je naprosto nepřijatelné.

3. Ochrana hranic EU versus humanitární závazky

Jsme zděšeni tím, že maďarský premiér používá vojenské jednotky, aby odradil uprchlíky od hledání azylu, a také nehumánním zacházením s uprchlíky a úmyslným používáním násilí proti nim, od obušků po slzný plyn až po odmítnutí základních potřeb jídla a pití. Na druhou stranu jsme solidární s maďarskými nevládními organizacemi, aktivisty a skupinami, které toto odsuzují.

Dále česká vláda ještě nevysvětlila potřebu zvažování použití armády na zvládnutí uprchlíků. Také ještě nevysvětlila údajné bezpečnostní riziko, kterému Evropa čelí od uprchlíků. Trváme na tom, že uprchlíci nemají být stavěni na roveň s bezpečnostními riziky a naléháme na naši vládu, aby zaujala střízlivější přístup a neúčastnila se tohoto falešného a nebezpečného vnímání.

4. Základní příčiny: vojenská účast

Vlády V4 volají po „účinném řešení základních příčin migračních toků“. V4 vidí toto řešení v poskytnutí pomoci stávajícím a novým táborům v sousedních zemích (přičemž UNHCR již několik let varuje, že čelí vážnému nedostatku)a dále ve vojenské podpoře války v Sýrii a proti ISIS.

Zdůrazňujeme, že zapojení se do válek v Afghánistánu a Iráku spolu s prodejem zbraní Českou republikou syrskému a iráckému režimu v minulosti ji činí zodpovědnou za následnou uprchlickou situaci. Řešení tak zvaných „základních příčin“ nezbavuje vládu této odpovědnosti. Ozbrojený konflikt má za následek uprchlickou krizi.

A na závěr, Česká republika nemůže jednat jako pasivní oběť „krize“, kterou pomáhá udržovat tím, že odmítá vzít na sebe svou humanitární odpovědnost.

Kontaktní osoba: Eva Dohnalová, policy@konsorcium-nno.cz