OPU.cz

Tisková zpráva

Diakonie Západ a Organizace pro pomoc uprchlíků společně v Plzni pořádají veřejné besedy o migraci

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy a Organizace pro pomoc uprchlíkům pořádají večerní besedy pro veřejnost, na kterých budou přítomni i odborníci na téma migrace v Plzni.

Cílem série podzimních debat My a ti druzí – společně k integraci v Plzni“ je přispět k vyšší a relevantní informovanosti veřejnosti a otevření debaty s odborníky na téma migrace a uprchlictví se zaměřením na lokální situaci v plzeňském regionu. Pozvání na jednotlivé večery přijali zástupci Ministerstva vnitra, neziskových organizací, novinářů, mezinárodních organizací a dobrovolníků.

Debaty s odborníky a veřejností proběhnou vždy od 17:00 v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici 19, Plzeň.

Témata večerů:

19.9. 2018: Pracovní migrace a její možné regionální dopady

26.9. 2018: Uprchlictví, migrace, azyl a Plzeňsko

3.10. 2018: Kriminalizace, kriminalita a viktimizace migrace – od negativních projevů k integraci

Zajímá Vás fenomén migrace a integrace? Chcete slyšet odpovědi na Vaše dotazy k problematice uprchlictví a pracovní migraci a dozvědět se více o pozitivních i negativních jevech, které jsou s migrací spjaty? Pokusme se společně nalézt odpovědi na otázky, které si denně pokládáme a které hýbou veřejným diskurzem.

Právě pro širokou veřejnost a zejména pro různé aktéry i přístupy se zde otevírá prostor. Každý sociální jev – tedy i migrace má svá pozitiva i negativa – právě o nich je možné na besedách diskutovat. Společnými silami by pak mělo dojít k seznámení se s procesy migrace na lokální úrovni… problémy se nevyřeší jediným večerem, ale dialog různých, někdy i nesvářených stran může být prvním krokem k řešení dlouhodobých konfliktů i k navržení relevantních postupů…“ říkají o projektu pořadatelé a doplňují: „Všichni, kdo chtějí rozumně a s klidem přispět k diskuzi, jsou srdečně zváni.“

 Projekt je financován nadací Open Society Fund Praha.