OPU.cz

Tisková zpráva

Analýza k problematice migrantek a migrantů v České republice

OPU dnes vydává a rozesílá politikům a odborníkům publikaci s názvem Analýza k problematice migrantek a migrantů v České republice, ve které shrnuje poznatky a zkušenosti a svá doporučení z tří problematických oblastí života žen cizinek v ČR – často nefunkční komerční zdravotní pojištění, diskriminace na trhu práce a rodinný život včetně slučování rodin. Publikace je hlavním výstupem projektu Rovné příležitosti žen migrantek, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Publikace je dostupná zde.

norway_grantsosf_praha_cz