OPU.cz

Publikace

2020 – 2022 : Statelessness Index : Česká republika

Statelessness Index je mezinárodní srovnávací nástroj týkající se situace osob bez státní příslušnosti. OPU, součástí je kapitola o České republice.

https://index.statelessness.eu