OPU.cz

UNICEF – Refugee Response in the Czech Republic

Projekt s názvem: „Providing legal advice and psycho-social support to unaccompanied and separated children and strengthening the capacities of the child protection system in the Czech Republic to protect refugee and migrant children”.

Realizace projektu od 1.7.2022

Projekt je zaměřený na komplexní pomoc nezletilým uprchlíkům, kteří se nacházejí na území ČR bez svých rodičů. Cílem projektu je zajistit identifikaci těchto dětí, zjištění jejich potřeb poskytnutí potřebné podpory prostřednictvím právního a sociálního poradenství, psychologické pomoci, materiální pomoci a možnosti ubytování v podporovaném bydlení.

Naše další projekty