OPU.cz

Podpora pro ženy – migrantky s malými dětmi na trhu práce v hl. m. Praze

Projekt je podpořen Evropskou Unií, Operačním programem Zaměstnanost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003063).

Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

logo-opz-barevne

Projekt je zaměřen na realizaci koučingu pro ženy – migrantky s dětmi do 15 let. Hlavním cílem projektu je poskytnout cílové skupině komplexní individuální podporu, která klientkám pomůže ke zlepšení postavení na trhu práce. Koučink probíhá formou individuálních konzultací. Účelem je dosahování profesního a osobnostního rozvoje. Nabízí klientkám pomoc v obtížných životních situacích, při neúspěšném hledání zaměstnání, výběru vhodného typu kvalifikace, posuzování osobnostních předpokladů při volbě i změně zaměstnání, ujasnění si schopností a dovedností.

Cílová skupina:

– ženy – migrantky, které mají na území ČR trvalý pobyt, azyl nebo doplňkovou ochranu

– podmínky: a) bydliště na území hl. města Prahy; b) ženy s dětmi mladšími 15 let

Nabízíme zdarma:

1) podporu a pomoc při hledání zaměstnání

2) zvýšení informovanosti v oblasti pracovně – právního prostředí

3) možnost využití služeb psychologa

4) vzdělávací aktivity – a) kurzy českého jazyka; b) rekvalifikační kurzy

5) odborné praxe u zaměstnavatelů

Kontakt:

 

Mgr. Lucie Fryčová (Kovářská 4, Praha 9)

e-mail: lucie.frycova@opu.cz; tel.: 739 413 983

Informační leták

Evaluační zpráva z projektu

 

 

Naše další projekty