OPU.cz

Integrační centrum Praha V.

Nadále spolupracujeme s Integračním centrem Praha!

Doba trvání: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci z.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Financování: Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

ICP LOGOAMIF LOGO

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv.žadatelé).

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-IV. Cizincům z třetích zemí nabízíme:
– právní a sociální poradenství
– kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace a adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
– pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
– bezplatné využití nabídky Informačního centra (internet, knihovna, volné prostory)

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:
– naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)
– terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
– vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ
– informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
– monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách Integračního centra Praha zde.

Naše další projekty