OPU.cz

Děti na cestě

OPU realizovala projekt zaměřený na nezletilé děti, které jsou v ČR bez rodičů

Období realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Koordinátorka projektu: Mgr. Petra Khollová

Od počátku dubna 2015 realizovala OPU projekt „Děti na cestě“, spolufinancováný z prostředků Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Cílovou skupinou projektu byli nezletilí žadatelé o azyl a cizinci, kteří přicházejí do ČR bez doprovodu svých rodičů či jiných zákonných zástupců a jsou na základě rozhodnutí soudu umístěni do Zařízení pro děti – cizince MŠMT. Cílem projektu bylo vyvolat odbornou diskuzi na téma pěstounské péče pro nezletilé cizince bez doprovodu a iniciovat změny v systému umísťování nezletilých bez doprovodu do náhradní péče. Důraz byl kladen na zlepšení poměru pěstounské péče na úkor péče ústavní, která je v současné době pro tuto cílovou skupinu jedinou možností. Nezletilým dále byla v rámci projektu poskytována bezplatná právní pomoc, zaměřená zejména na hledání vhodného trvalého řešení pobytové situace nezletilých, a dále sociální poradenství, jehož cílem bylo zvyšování životních dovedností nezletilých cizinců bez doprovodu a jejich příprava na odchod ze zařízení ústavní výchovy a samostatný život.

Partnerem projektu byla norská organizace BYMIF, která má dlouholeté zkušenosti s umísťováním nezletilých bez doprovodu do péče pěstounských rodin v rámci migrantských komunit v Oslu.

Kontakt:

Mgr. Petra Khollová, e- mail: petra.khollova(z)opu.cz, tel.: 730 158 781

Podpořeno grantem z Isladu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Naše další projekty