OPU.cz

ARES – právní pomoc v návratovém procesu pro příslušníky 3. zemí

amif-long

Období realizace:   1. 11. 2017– 30. 9. 2018

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU) poskytuje bezplatné právní poradenství v rámci projektu ARES. Projekt ARES reg.č. AMIF/13/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

O projektu:

Projekt ARES (aid-return- efficiency-support) zajišťuje bezplatnou kvalifikovanou právní pomoc informovanost v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a zároveň žadatelům o mezinárodní ochranu nacházejících se v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC).  Projekt zvyšuje povědomí o možnosti dobrovolných návratů a zajišťuje vyšší účinnost návratů obecně, čímž napomáhá účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. To naplňuje především skrze právní poradenství (ohledně správního vyhoštění, povinnosti opustit území, zajištění, řízení o mezinárodní ochraně v zajištění), jazykovou pomoc, návratový web, návratové brožury a ostatní právní služby poskytované odborníky pravidelně v ZZC (Bělá Jezová, Balková a Vyšní Lhoty) a na pobočkách OPU v Praze, Brně a Plzni. Projekt ARES, reg.č. AMIF/13/01, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

CO NABÍZÍME:

 • obecné poradenství v souvislosti s nuceným návratem
 • poradenství v průběhu procesu návratu
 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území
 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o zajištění
 • právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v zařízeních pro zajištění cizinců
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady
 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání
 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů
 • v případě potřeby zajistíme pomoc tlumočníka a psychologa

KOMU JE POMOC URČENA:

 • Státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění
 • cizincům v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové, Balkové a Vyšních Lhotách
 • u všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob – obětem mučení, násilí, SGBV či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným

KDE VÁM PORADÍME:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové: každé úterý
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Balkové: každé pondělí a středa
 • Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách: každou středu

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.

Naše další projekty