OPU.cz

Tukanova slamová poezie

Život je jen jeden

a my v něm den co den jedem na

vlně hejtu když činem či

slovem co jen otravným

jedem je otravujem druhé

a nakonec i sami sebe

pokud nectíme slova glejtu

– závazku paktu či úmluvy –

jež vychází z faktu že byli tu

tenkrát vrazi i popravy jež

vychází z faktu že bez

domluvy pouze na vlásku

vždy visí jistota i mír pokud

v sázku dáváme sebe i

druhé pak i lásku

dusí když těla houpou se

na provázku když

pokračovat v diskusi se

hnusí…

 

„Do plynu nebo nechat na

člunu nebo nechat Čínu aby

menšinu nechala si – asi…

ať šlapou si na minu ať

ve stanu chrápou po dechu

lapou klepou kosu ať

.

.

.

skapou.“

 

Lidská mysl činná stvořila

občana a představa o tom

že čistá může být hlava dala

vzniknout i tomu čemu říká

se Ústava

 

Avšak hlava je i nečistá když

tam kde vnitřní krajina je

pustá člověk hodně má

místa pro černobílé prizma

jež plodí fantasma

– to jest věci

ne

lidi…

 

Dvě věty pak stačí na to

aby zaseto bylo semínko a

masožravé

jednou

byly

květy…

 

Další příběhy