OPU.cz

Nechci litovat…

Nechci litovat, že jsem nehájil lidská práva.

Nechci litovat, že jsem nepodpořil toleranci ve společnosti.

Nechci litovat, že jsem nebyl solidární.

A čeho nechtějí litovat další osobnosti? Ode dne 06. 11. 2018 budete mít možnost sledovat jejich příběhy v krátkých videích. A proč? Protože naše organizace spouští kampaň, jejímž cílem je podpora tolerance ve společnosti a hájení lidských práv.

Když se vytratí solidarita, když nezbude nic z naší lidskosti, jak bude naše společnost vypadat? V současné době dochází stále častěji k nenávistným projevům vůči určitým skupinám obyvatelstva na základě jejich barvy pleti, příslušnosti k určité sociální či etnické skupině, národnosti, sexuální orientace, genderu. Žijeme v době, která dovolila, aby naše hodnoty byly na ústupu. Proto jsme se rozhodli ukázat, že je mezi námi stále mnoho lidí, kteří považují za důležité vyzývat k solidaritě a otevřenosti k lidem, kteří mezi námi žijí, ačkoliv se v České republice nenarodili.

Chtěli bychom přispět k pacifikaci a umírnění napětí ve společnosti.

#Budzmenou

Váš team OPU

 

Další příběhy