Zpět

Studentské praxe

OPU nabízí krátkodobé i dlouhodobé studentské praxe pro studenty humanitních oborů, kteří mají zájem o cizineckou problematiku.
Kontaktní osoba pro studentské praxe OPU:
Anna Žamberová, anna.zamberova(z)opu.cz
Pro studenty práv nabízí OPU praxe na právním oddělení. Kontaktujte
právní odd. OPU, pravni(z)opu.cz

Spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem translatologie

V červnu 2010 zahájilo OPU spolupráci s Ústavem traslatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pod vedením prof. PhDr.Ivany Čeňkové, CSc. uskutečňují studenti translatologie povinnou odbornou praxi v OPU. Praktikanti jsou v rámci dobrovolné spolupráce využíváni zejména při výjezdech do azylových zařízení, při poskytování právního a sociálního poradenství v kancelářích OPU, či pomáhají při jednání cizinců na úřadech.

OPU děkuje všem studentům-praktikantům a prof.Čeňkové za pomoc a zaujetí pro projekt!