Zpět

Studentské praxe

Organizace pro pomoc uprchlíkům nabízí krátkodobé i dlouhodobé studentské praxe pro studenty humanitních oborů, kteří mají zájem o cizineckou problematiku.

Průběh odborné praxe

S každým studentem pracovník OPU před nástupem na praxi vyplní tzv. záznamový list studenta. Dále je student seznámen s mlčenlivostí o praxi v OPU a s prohlášením o autorizaci výstupů z praxe.

Studenta praxí provází pracovník OPU, který je vedením organizace pověřen vykonávat koordinaci studentských praxí.

Pracovník OPU sestavuje plán odborné praxe a přizpůsobuje náplň praxe schopnostem a vědomostem studenta.

Pracovník OPU seznamuje studenta s chodem organizace, etikou, hodnotami a normami pracoviště.

Pracovník OPU studentovi poskytuje informace potřebné k orientaci v cizinecké problematice.

Pracovník OPU vede odbornou praxi studenta. Zadává a kontroluje jeho práci, konzultuje se studentem konkrétní případy, poskytuje zpětnou vazbu a hodnocení a předává studentovi dobrou praxi sociální práce.

Po ukončení praxe pracovník OPU vypracovává písemné hodnocení průběhu praxe.

Pracovník OPU má právo vyžádat si kopii všech vypracovaných písemných materiálů studentem v OPU (zpráva o pracovišti, úkoly zadané vysílající školou).

Náplň praxe studentů sociální práce:

 • náslech individuálního sociálního poradenství – práce s klientem v kanceláři OPU
 • návštěva pobytového/integračního střediska Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
 • osobní asistence při jednání s úřady (u dospělých žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a cizinců)
 • návštěva cizinecké policie
 • kontakt s administrativním „zákulisím“ sociální práce v neziskové organizaci

Co je potřeba uvést/zaslat v žádosti o praxi:

 • Uveďte název a adresu školy, obor a ročník, který studujete.
 • Termín plnění praxe (přesná data od-do).
 • Uveďte přesný počet hodin, které potřebujete splnit, a jaká je Vaše představa o časovém plnění praxe (hodinová dotace/den, jaké dny v týdnu preferujete).Pro Vaši informaci: pracujeme pouze Po-Čt 9:00-17:30, Pá 9:00 – 15:00.
 • Uveďte na sebe v e-mailu telefonní kontakt.
 • Přiložte motivační dopis (doporučený rozsah je min. 250 a max. 500 slov), kde odpovíte na následující otázky:
  • Proč jste si vybral/a praxi zrovna u nás v organizaci?
  • Jaká je Vaše motivace?
  • Jaká máte očekávání?
  • Co si z praxe chcete odnést? Čeho se obáváte?
 • Přiložte strukturovaný životopis.
 • Specifikujte, jaká je Vaše zakázka/cíl praxe a výstupy pro školu, pokud nějaké jsou.

Dovolujeme si Vás upozornit, že o praxi v naší organizaci je poměrně velký zájem. Naše cílová skupina klientů je velice specifická a zranitelná. Proto přijímáme na praxi studenty, kteří splní určitá kritéria a na které máme v daném termínu praxe aktuálně kapacitu.

Pokud se dohodneme na výkonu praxe v naší organizaci, budeme potřebovat ještě následující náležitosti:

 • Smlouvu o praxi se školou, která Vás vysílá
 • V OPU při nástupu na praxi pak podepíšete závazek mlčenlivosti a souhlas s autorizací výstupů z praxe (tzn., dáte nám k dispozici vše, co budete z praxe následně prezentovat – zprávu z praxe, kazuistiky, apod.).

Náplň praxe studentů právnické fakulty je možná domluvit dle aktuální situace v OPU.

Studentům jiných oborů doporučujeme zkonzultovat možnosti praxe s pracovníkem OPU.

 

Spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem translatologie

V červnu 2010 zahájilo OPU spolupráci s Ústavem traslatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pod vedením prof. PhDr.Ivany Čeňkové, CSc. uskutečňují studenti translatologie povinnou odbornou praxi v OPU. Praktikanti jsou v rámci dobrovolné spolupráce využíváni zejména při výjezdech do azylových zařízení, při poskytování právního a sociálního poradenství v kancelářích OPU, či pomáhají při jednání cizinců na úřadech.

OPU děkuje všem studentům-praktikantům a prof.Čeňkové za pomoc a zaujetí pro projekt!