Zpět

Dobrovolnictví

Dobrovolnický program OPU

Trocha historie…

Organizace pro pomoc uprchlíkům byla založena v roce 1991 skupinou dobrovolníků. V té době začala válka na Balkáně a Evropou a světem proudila řeka uprchlíků, kteří hledali útočiště. Ti, kteří bezpečně dorazili do České republiky, byli ve stresu a převážně s minimálním počtem osobních věci. Česká republika jím poskytla ubytování, stravování a zdravotní péči, ale tito lidé, potřebovali, ve své nejistotě, něco navíc. Potřebovali někoho, kdo by jím mohl nabídnout nějakou naději, útěchu a praktickou podporu. Toho se ujala skupina dobrovolníků. Začínalo se výjezdy do uprchlických táborů, kde se pořádaly hromadné volnočasové aktivity, organizovala se materiální pomoc atd. Jak rostl počet uprchlíků, rostl i počet dobrovolníků. Když jich bylo 120, rozhodli se založit neziskovou organizaci.

Něco ze současnosti…

Dobrovolnický program OPU je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Akreditace pro nás znamená zaručení kvality vedení programu a dalších podmínek jako:

 • uzavření smlouvy s dobrovolníkem a klientem
 • dobrovolníci musí být starší 18-ti let
 • doložení čistého trestního rejstříku dobrovolníka
 • zajištění odborného školení pro dobrovolníky
 • pravidelné supervize dobrovolníků

Spolupracujeme s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a jsme partnerem při realizaci programu iDobrovolník (idobrovolnik.cz).

Možnosti zapojení…

Vítáme dlouhodobou spolupráci s dobrovolníky pro tyto aktivity:

 • Mentoring – pravidelná 6 až 12ti měsíční individuální podpora za účelem podpory integrace (např. procvičování češtiny, seznamování s místem bydliště, zvyky, historií, kulturou a psychosociální podpora).
  • cílová skupina: nově příchozí děti do ČR, nezletilí bez doprovodu, dospělí
  • možnost i ve formě online mentoringu
 • Jednorázové akce pro klienty – akce volnočasového charakteru pro cizince ve střediscích Správy uprchlických zařízení, zařízeních pro děti-cizince, a dále v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Praze
 • Zapojení dobrovolníků na pobočkách OPU:
  • podpůrná nepřímá práce s klientem: vyhledávání pracovních nabídek a ubytování, informací ze zemí původu;
  • přímá jednorázová práce s klientem: jednorázový doprovod klienta k lékaři, na pracovní pohovor, ad.
  • spolupráce s pracovníky OPU na aktivitách zaměřených na boji proti xenofobii a rasismu (např. zpracování článků a materiálů pro kampaně, roznos letáků informujících o službách OPU, video/fotodokumentace, realizování debat, podílení se na přípravě a účast na konferencích).

Proč být dobrovolníkem v OPU?

 • poznání zajímavých lidí a odlišných kultur
 • pestrá a kreativní práce
 • osobní rozvoj
 • získání zkušeností v neziskového sektoru
 • zdarma supervize, školení a přednášky

 

Kontakty

Možnost přímé registrace a vyplnění přihlášky v databázi idobrovolnik.cz, nebo napište na:

Praha: dobrovolnici@opu.cz

Ostrava: dobrovolniciostrava@opu.cz

Brno: dobrovolnicibrno@opu.cz

Plzeň: tereza.stepankova@opu.cz

Hradec Králové: yvona.hofmanova@opu.cz