Zpět

Dobrovolnictví

Bylo by těžké představit si současnou Organizaci pro pomoc uprchlíkům bez dobrovolníků. Jsou to lidé, kteří svou činností obohacují a doplňují služby OPU prakticky od jejího vzniku v roce 1991. Velmi si vážíme dobrovolníků, kteří pomáhají v práci s klienty, a jejich činnost vysoce oceňujeme.

Proto jsme také svou dobrovolnickou činnost akreditovali u Ministerstva vnitra ČR, což však sebou přináší i zvýšené nároky na dobrovolníky. Naši dobrovolníci tak musí být starší 18-ti let a na počátku doložit čistý trestní rejstřík, a projít psychosociální diagnostikou. Poté absolvují odborné školení a pravidelná supervizní setkání. Jako poděkování našim dobrovolníkům nabízíme zdarma přednášky pořádané OPU a návštěvy sportovních a divadelních představení od organizací, které s námi spolupracují.

Dobrovolnická činnost je náročná, vyžaduje volný čas, ochotu učit se novým věcem, pomáhat lidem, kteří jsou našinci často kulturně velmi vzdáleni. Činnost dobrovolníka také přináší nároky na vlastní tvůrčí aktivitu, nápady a energii. Dobrovolník ovšem sám díky své činnosti získává mnoho užitečných životních zkušeností. Setká se s lidmi z odlišných kultur, čímž se učí toleranci a porozumění a především se podílí na užitečné činnosti. Vedle toho dobrovolník rozvíjí svou schopnost komunikovat, pracovat ve skupině i samostatně.

Doufáme, že bude úspěšná spolupráce i nadále pokračovat!

Podmínky dobrovolnictví v OPU

  • věk nad 18 let
  • čistý trestní rejstřík
  • povinná účast na supervizích

Nabízíme

  • pestrou a kreativní práci
  • poznání zajímavých lidí a odlišných kultur
  • získání zkušenosti v neziskového sektoru
  • zdarma supervize, školení a přednášky
  • návštěvy sportovních a kulturních akcí

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů se obraťte na paní Pavlu Merhautovou, můžete nám napsat na adresu dobrovolnici(z)opu.cz nebo pavla.merhautova(z)opu.cz.

Po předchozí domluvě nás můžete navštívit v pražské pobočce:  PO – PÁ  10:00 – 17:00.

Telefon: +420 730 158 779,  739 413 983