Kdo jsme

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku.

OPU již již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Podívejte se na video, které o nás natočil Saša Dlouhý.

Náš tým

JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU
Mgr. Ludmila Bobysudová, zástupkyně ředitele OPU, projekt AMIF žadatelé o MO – koordinátorka

Pobočka Praha:

Právní oddělení:

Mgr. Hana Franková (vedoucí právního oddělení, implementační partner UNHCR)
Mgr. et Mgr. Eva Drhlíková – na mateřské dovolené
Mgr. Pavla Rozumková (ICP centrála)
Mgr. Beáta Matheová (projekt AMIF návratové poradenství)
Mgr. Petra Khollová (nezletilí bez doprovodu)
Mgr. Aneta Šubrtová (projekt AMIF návratové poradenství)
Mgr. Michala Cilli – na mateřské dovolené
Mgr. Štěpán Pastorek (ICP Praha 14)
Mgr. Lujza Brychtová (projekt AMIF Žadatelé o MO, OPU Praha)
JUDr. Zdenka Streblova (projekt AMIF žadatelé o MO, PřS Letiště)
Mgr. Martin Bubeník
Mgr. Vanda Vintrová
Zuzana Pavelková M.A. (projekt AMIF návratové poradenství)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Ludmila Bobysudová
Mgr. Tomáš Knězek (vedoucí pobočky)
Mgr. Lucie Fryčová (vedoucí soc. odd. a koordinátorka projektů OPZ)
Ing. Džana Nidžar Popović
Bc. Hanna Finglová (ICP Praha 14, projekt AMIF Žadatelé o MO)
Bc. Martina Mrkvová – na mateřské dovolené
Mgr. Zuzana Čižinská (Dům na půl cesty)
Mgr. Adéla Šimáková (projekt AMIF návratové poradenství – koordinátorka)
Kseniya Hryharash, DiS, job kouč a soc. pracovnice (trh práce)
Bc. Anna Žamberová (Dům na půl cesty, koordinátorka studentských stáží)
Bc. Geti Mubeenová
 

 

Vzdělávací oddělení:

Ing. Džana Nidžar Popovič (koordinátorka projektu „Jsme lidé jedné Země“)
Mgr. Pavla Merhautová (implementační partner UNHCR)
Mgr. Andrea Špirková
Bc. Robert Netuka
Bc. Alena Makovcová

 

PR, fundraising, dárcovství, dobrovolnictví:

Mgr. Pavla Merhautová
Mgr. Andrea Špirková

 

Finanční a administrativní oddělení:

Ing. Eva Vaškůjová (finanční manažerka OPU)
Ing. Iva Barešová (účetní služby)
Markéta Hrušovská
Kateřina Křivánková
Karel Pajma

 

 

Pobočka Brno:

Mgr. Hana Natidzeová, vedoucí pobočky Brno

 

Právní oddělení:

Mgr. Marina Melkonjan (Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců)
Mgr. Vendula Švecová (projekt AMIF návratové poradenství)
Mgr. Stanislava Sládeková (projekt AMIF žadatelé o MO, PřS Zastávka)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Eva Kaličinská (job kouč – trh práce, FB)
Bc. Veronika Černohorská
Mgr. Petra Texlerová (projekt AMIF žadatelé o MO, OPU Brno)
Mgr. Lenka Vonešová (projekt AMIF žadatelé o MO, PřS Zastávka)

 

Jindřiška Žáčková, účetní služby

 

Pobočka Plzeň:

Sociální oddělení: 

Mgr. Lucie Mořkovská (vedoucí pobočky, terénní pracovnice)
Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková (projekt AMIF – žadatelé o MO)
Olga Pechorina (job kouč – trh práce)
Renáta Gecová (terénní pracovnice)

 

Právní oddělení: 

Mgr. Petr Baroch  (projekt AMIF – žadatelé o MO)
Mgr. Kateřina Němečková

 

Pobočka Ostrava:

Právní oddělení:

Mgr. Elvíra Hlukhanych​ ​(vedoucí pobočky Ostrava, projekt AMIF žadatelé o MO, Havířov)
Mgr. Eva Zorková (projekt AMIF – návratové poradenství)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Andrea Milatová (projekt AMIF – žadatelé o MO)
Bc. Adéla Francírková – job kouč a soc. pracovnice (trh práce)

Pobočka Hradec Králové:

Sociální oddělení:

Mgr. Yvona Hofmanová (vedoucí pobočky, sociální pracovnice)
Bc. Petra Hanzlová – job kouč a soc. pracovnice (trh práce)

Správní rada:

Carol Sanford
Nancy Bingham Meech
Helena Pěchoučková
Blanka Tollarová