Kdo jsme

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku.

OPU již 28 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Podívejte se na video, které o nás natočil Saša Dlouhý.

Náš tým

JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU
Mgr. Ludmila Bobysudová, zástupkyně ředitele OPU

Pobočka Praha:

Právní oddělení:

Mgr. Hana Franková (vedoucí právního oddělení)
Mgr. Petra Khollová
Zuzana Pavelková M.A.
Mgr. Petr Baroch
Mgr. Anna Kadlecová
Mgr. Jarmila Vargová
Mgr. Kristina Kavínková
Mgr. Lucie Bara
Mgr. Marika Tomanová
Mgr. Saša Garasymiv

 

 

Sociální oddělení:

Mgr. Ludmila Bobysudová
Mgr. Lucie Fryčová (vedoucí soc. odd.)
Ing. Džana Nidžar Popović

Mgr. Zuzana Čižinská (Dům na půl cesty) – na mateřské dovolené
Bc. Geti Mubeenová
Mgr. Alice Mirovská
Mgr. Štěpánka Stehlíková

Mgr. Petr Pijáček (Dům na půl cesty)

Alžběta Rothová, DiS.
Bc. Tereza Botková (Dům na půl cesty, stáže na sociálním oddělení)

 

Vzdělávací oddělení:

Ing. Džana Nidžar Popovič
Mgr. Pavla Merhautová – na mateřské dovolené
Bc. Robert Netuka
Bc. Alena Makovcová
Šárka Korytová

 

PR, fundraising, dárcovství, dobrovolnictví:

Mgr. Pavla Merhautová – na mateřské dovolené
Mgr. Geti Mubeenová
Mgr. Alice Mirovská

 

Finanční a administrativní oddělení:

Ing. Eva Vaškůjová (finanční manažerka OPU)
Ing. Iva Barešová (účetní služby)
Markéta Hrušovská
Kateřina Křivánková

 

Správní rada:

Carol Sanford
Nancy Bingham Meech
Helena Pěchoučková
Blanka Tollarová

Pobočka Brno:

Mgr. Hana Natidzeová, vedoucí pobočky Brno

 

Právní oddělení:

Mgr. Marina Melkonjan
Mgr. Petr Benesch
Mgr. Denisa Safyová
Mgr. Adam Stašek

 

Sociální oddělení:

Mgr. Eva Kaličinská
Mgr. Lenka Vonešová
Mgr. Madla Čechová
Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková – na mateřské dovolené

Ing. Jindřiška Žáčková, účetní služby

 

Pobočka Plzeň:

Sociální oddělení: 

Mgr. Tereza Řípová (vedoucí pobočky, sociální pracovnice)
Bc. Tereza Štěpánková (sociální pracovnice, job kouč – trh práce)
Vladyslav Skyban (asistent terénního pracovníka)

Olga Němečková (sociální pracovnice, asistentka terénního sociálního pracovníka)

Právní oddělení: 

Mgr. Michal Pitař (právník)

Mgr. Kateřina Němečková

 

Pobočka Ostrava:

Právní oddělení:

Mgr. Elvíra Hlukhanych​ ​(vedoucí pobočky Ostrava)
Mgr. Petra Vojčiniaková
Barbora Klinovská (koordinátorka dobrovolníků)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Andrea Milatová

Pobočka Hradec Králové:

Mgr. Yvona Hofmanová (vedoucí pobočky Hradec Králové)

Sociální oddělení:

Mgr. Yvona Hofmanová (vedoucí pobočky, sociální pracovnice)

Bc. Libuše Lopourová – sociální pracovnice

Kurzy českého jazyka:

Bc. Barbora Hostinská – barbora.hostinska(z)opu.cz