Kdo jsme

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku.

OPU již již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Podívejte se na video, které o nás natočil Saša Dlouhý.

Náš tým

JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU
Mgr. Ludmila Bobysudová, zástupkyně ředitele OPU, projekt AMIF žadatelé o MO – koordinátorka

Pobočka Praha:

Právní oddělení:

Mgr. Hana Franková (vedoucí právního oddělení, implementační partner UNHCR)
Mgr. et Mgr. Eva Drhlíková – na mateřské dovolené
Mgr. Pavla Rozumková (ICP centrála)
Mgr. Beáta Matheová (projekt IRIS návratové poradenství)
Mgr. Petra Khollová (nezletilí bez doprovodu)
Mgr. Aneta Šubrtová (projekt IRIS návratové poradenství)
Mgr. Michala Cilli – na mateřské dovolené
Mgr. Štěpán Pastorek (ICP Praha 14)
Mgr. Lujza Brychtová (projekt AMIF Žadatelé o MO, OPU Praha)
JUDr. Zdenka Streblova (projekt AMIF žadatelé o MO, PřS Letiště)
Mgr. Martin Bubeník
Mgr. Lucie Nguyenová (projekt IRIS návratové poradenství-Hradec Králové)
Zuzana Pavelková M.A. (projekt IRIS návratové poradenství)
Mgr. Petr Benesch (projekt AMIF Žadatelé o MO)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Ludmila Bobysudová
Mgr. Tomáš Knězek (vedoucí pobočky)
Mgr. Lucie Fryčová (vedoucí soc. odd. a koordinátorka projektů OPZ)
Ing. Džana Nidžar Popović
Bc. Hanna Finglová (ICP Praha 14, projekt AMIF Žadatelé o MO)
Bc. Martina Mrkvová – na mateřské dovolené
Mgr. Zuzana Čižinská (Dům na půl cesty)
Mgr. Adéla Šimáková (projekt IRIS návratové poradenství – koordinátorka)
Kseniya Hryharash, DiS, job kouč a soc. pracovnice (trh práce)
Bc. Anna Žamberová (Dům na půl cesty, koordinátorka studentských stáží)
Bc. Geti Mubeenová
 

 

Vzdělávací oddělení:

Ing. Džana Nidžar Popovič (koordinátorka projektu „Jsme lidé jedné Země“)
Mgr. Pavla Merhautová (implementační partner UNHCR)
Bc. Robert Netuka
Bc. Alena Makovcová

 

PR, fundraising, dárcovství, dobrovolnictví:

Mgr. Pavla Merhautová

 

Finanční a administrativní oddělení:

Ing. Eva Vaškůjová (finanční manažerka OPU)
Ing. Iva Barešová (účetní služby)
Markéta Hrušovská
Kateřina Křivánková
Karel Pajma

 

 

Pobočka Brno:

Mgr. Hana Natidzeová, vedoucí pobočky Brno

 

Právní oddělení:

Mgr. Marina Melkonjan (Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců)
Mgr. Vendula Švecová (OPZ, pracovně právní poradenství)
Mgr. Ivan Prouza (projekt AMIF, právní poradenství)
Mgr. Eva Matějčková (projekt IRIS návratové poradenství)
Mgr. Stanislava Sládeková (projekt AMIF, právní poradenství)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Eva Kaličinská (job kouč – trh práce, FB)
Mgr. Veronika Černohorská
Mgr. Lenka Vonešová (projekt AMIF žadatelé o MO, PřS Zastávka)
Mgr. Madla Čechová (projekt OPZ, koordinace)
Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková (projekt OPZ, koordinace)

 

Ing. Jindřiška Žáčková, účetní služby

 

Pobočka Plzeň:

Sociální oddělení: 

Mgr. Lucie Mořkovská (vedoucí pobočky, terénní pracovnice)
Olga Pechorina (job kouč – trh práce)
Tereza Řípová (sociální pracovnice)

 

Právní oddělení: 

Mgr. Petr Baroch  (projekt AMIF – žadatelé o MO)
Mgr. Kateřina Němečková (projekt IRIS návratové poradenství)

 

Pobočka Ostrava:

Právní oddělení:

Mgr. Elvíra Hlukhanych​ ​(vedoucí pobočky Ostrava, projekt AMIF žadatelé o MO, Havířov)
Mgr. Eva Zorková (projekt IRIS návratové poradenství)

 

Sociální oddělení:

Mgr. Andrea Milatová (projekt AMIF – žadatelé o MO)
Bc. Adéla Francírková – job kouč a soc. pracovnice (trh práce)

Pobočka Hradec Králové:

Sociální oddělení:

Mgr. Yvona Hofmanová (vedoucí pobočky, sociální pracovnice)
Bc. Petra Hanzlová – job kouč a soc. pracovnice (trh práce)

Správní rada:

Carol Sanford
Nancy Bingham Meech
Helena Pěchoučková
Blanka Tollarová