OPU.cz

Pomáháme všem,
kteří ztratili rodnou zem

Aktuálně

Co děláme

Uprchlíci, žadatelé a žadatelky o mezinárodní ochranu, lidé s udělenou mezinárodní ochranou (azyl, doplňková ochrana)

Komunitní centrum je zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit pro určitou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb …

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc.

Darujte

Pomůžete nám?

Dokumenty

Média
Publikace
Výroční
zprávy
Metodiky

Partneři