OPU.cz

Skvělá práce právníků OPU pro ukrajinské uprchlíky

Skvělá práce právníků OPU pro ukrajinské uprchlíky ❗️

👉 Specificky český problém systematického odmítání udělování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny, pokud byli registrováni v jiném státě, OPU úspěšně řeší na soudech. Náš případ je nyní na posouzení u Soudního dvora EU v Lucemburku (ESD) a teď nám Městský soud v Praze dal zapravdu, když odmítl i nový postup státu, že by se mělo roky v jednotlivých kauzách uprchlíků z Ukrajiny nerozhodovat, nechat je v limbu a vyčkávat, jak ESD rozhodne. Za OPU je to jasné, konflikt na Ukrajině trvá, na dočasnou ochranu mají uprchlíci nárok a stát má podle toho konat.
/
Great work by OPU lawyers for Ukrainian refugees ❗️

👉 The specific Czech problem of systematic refusal to grant temporary protection to refugees from Ukraine if they were registered in another country has been successfully addressed by OPU lawyers at courts. Our case is now pending before the EU Court of Justice in Luxembourg (ECJ) and now the Municipal Court in Prague confirmed our argument by rejecting the state’s new approach of not deciding such individual refugee cases while waiting for the ECJ verdict and leaving them in limbo for an undefinite period of time. OPU´s position is clear, the conflict in Ukraine is ongoing, refugees are entitled to temporary protection and the state should act accordingly. 

Další články