OPU.cz

OPU v Senátu za práva uprchlických dětí bez doprovodu

Dne 30.5. 2023 byl ředitel OPU jedním z hlavních řečníků na kulatém stolu v Senátu za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva, zásupce ministerstva vnitra, ministerstva zahraničních věcí aj., Kulatý stůl se zabýval tématem deportace ukrajinských dětí do Ruska a situací nezletilých bez deprovodu v zemích EU a v Řecku. Ředitel OPU Martin Rozumek ve svém vystoupení zdůraznil dvojí standard ochrany práv uprchlíků a dětských uprchlíků v EU – na jedné straně mnohem lepší zacházení a podpora pro ukrajinské děti a na straně druhé rozsáhlá porušování lidských práv dětí a azylových předpisů na mnoha evropských hranicích. Špatné zacházení s nezletilými je dobře zdokumentováno čerstvou srovnávací zprávou z 27 zemí EU, kterou vydal v květnu 2023 Euromed Human Rights Monitor s názvem Happiness, Love and Understanding:  The Protection of Unaccompanied Minors in the 27 EU Member States. Zpráva Euromedu poukazuje na nezákonné návraty dětí bez doprovodu z hranic v celkem 10 zemích EU a na špatné zacházení, ponižování a bití ze strany policie v 5 zemích EU, čímž dochází k porušování zákazu mučení a nelidského zacházení a odepření práva žádat o azyl. Země jako Česká republika, Polsko, Slovensko jsou kritizovány za nezákonnou praxi držení dětských uprchlíků za mřížemi detenčních zařízení, kterou odpovědné instituce uplatňují a která je soudy pravidelně odsuzována pro rozpor s platným právem. Obsah zprávy Euromedu je zde

Další články