OPU.cz

OPU ostře proti další militarizaci hranic

Na zvláštním summitu Evropské rady dne 11. února, který skončil ve 3 hodiny ráno, došlo ke shodě členských států EU na tom, že Unie musí financovat veškerá možná opatření členských států, která přispějí k zajištění okamžité kontroly vnějších hranic EU. Peníze by tak měly směřovat k nákladným technologickým systémům včetně dronů či nových pozorovacích staveb na hranicích. Hlavním podporovatelem co nejtvrdších opatření bylo Rakousko, které se potýká s rekordně vysokým počtem nově příchozích. Evropská hraniční agentura Frontex uvádí, že v loňském roce zjistila na 330.000 osob, které se pokusily dostat do EU neregulérně, nejvíce od roku 2016.

Lucembursko, Německo, Španělsko a Portugalsko se staví proti financování plotů a zdí, lucemburský premiér Bettel přímo varoval před ostudným obrázkem Evropy jako „pevnosti se zdmi s evropskými hvězdami“ Výsledný „kompromis“ by mohl vypadat tak, že EU bude platit členským státům pozorovatelny, kamery, drony, atd. a země samy si budou financovat ploty, zdi a ostnaté dráty.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, Martin Rozumek, k tomu uvádí – „EU bohužel směřuje k stále větší militarizaci hranic místo k systémové změně, která umožní lidem v nebezpečí důstojně požádat o azyl. Debata o společném financování plotu po celé délce bulharsko-turecké hranice je doslova tragikomická, jen zatíží více Řecko nebo třeba Albánii. Odpověď na otázku, jak přijmout tu zhruba polovinu uprchlíků v Řecku, kteří na azyl mají nárok dle mezinárodního, evropského i českého práva, páteční veledlouhý summit rozhodně nedal.“

Další články