OPU Praha centrála

Kovářská 4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Linka první pomoci uprchlíkům z Ukrajiny: +420 228 229 942

Sociální oddělení:
Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 17:00
Pátek: 9:00-15:00 (na objednání)
Telefon: +420 730 158 779, +420 739 413 983

Job kouč:
Pondělí- středa: 9:00-15:30
Pátek: 9:00-15:30

Právní oddělení:
POUZE NA OBJEDNÁNÍ NA ÚTERÝ, STŘEDU A ČTVRTEK.
Telefon: +420 730 158 779, +420 730 158 781

Fax:(+420) 233 371 258

E-mail: opu(z)opu.cz
Dobrovolníci: dobrovolnici(z)opu.cz
Právní oddělení: pravni(z)opu.cz
Kontakt pro novináře: media(z)opu.cz

JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU
e-mail: martin.rozumek(z)opu.cz

Mgr. Ludmila Bobysudová, zástupkyně ředitele OPU
e-mail: lida.bobysudova(z)opu.cz

Právní oddělení:
Mgr. Hana Franková (vedoucí právního oddělení) – hana.frankova(z)opu.cz
Mgr. Beáta Matheová – beata.matheova(z)opu.cz
Mgr. Petra Khollová – petra.khollova(z)opu.cz
Mgr. Aneta Šubrtová – aneta.subrtova(z)opu.cz
Zuzana Pavelková M.A.  – zuzana.pavelkova(z)opu.cz
Mgr. Petr Baroch -petr.baroch(z)opu.cz
Mgr. Petra Hokr Miholová – petra.miholova(z)opu.cz
Mgr. Marika Tomanová – marika.tomanova(z)opu.cz
Mgr. Kristina Kavínková – kristina.kavinkova(z)opu.cz
Sociální oddělení:
Mgr. Ludmila Bobysudová – lida.bobysudova(z)opu.cz
Mgr. Lucie Fryčová (vedoucí soc. odd.) – lucie.frycova(z)opu.cz
Ing. Džana Nidžar Popović – dzana.popovic(z)opu.cz
Mgr. Zuzana Čižinská – zuzana.cizinska(z)opu.cz (na mateřské dovolené)
Bc. Geti Mubeenová- geti.mubeenova(z)opu.cz
Mgr. Aneta Midlochová – aneta.midlochova(z)opu.cz
Mgr. Štěpánka Stehlíková – stepanka.stehlikova(z)opu.cz
Mgr. Alice Mirovská (Dům na půl cesty) – alice.mirovska(z)opu.cz
Mgr. Petr Pijáček (Dům na půl cesty) – petr.pijacek(z)opu.cz
Alžběta Rothová, DiS. – alzbeta.rothova(z)opu.cz
Bc. Tereza Botková – tereza.botkova(z)opu.cz (Dům na půl cesty, studentské stáže na sociálním oddělení OPU)
Vzdělávací oddělení:
Ing. Džana Nidžar Popovič  – dzana.popovic(z)opu.cz
Mgr. Pavla Merhautová – pavla.merhautova(z)opu.cz
Bc. Robert Netuka – robert.netuka(z)opu.cz
Bc. Alena Makovcová – alena.makovcova(z)opu.cz
PR, fundraising, dárcovství, dobrovolnictví:
Mgr. Pavla Merhautová – pavla.merhautova(z)opu.cz
Mgr. Geti Mubeenová, geti.mubeenova(z)opu.cz
Mgr. Alice Mirovská, alice.mirovska(z)opu.cz
Finanční a administrativní oddělení:
Ing. Eva Vaškůjová (finanční manažerka OPU) – eva.vaskujova(z)opu.cz
Ing. Iva Barešová (účetní služby) – iva.baresova(z)opu.cz
Markéta Hrušovská – marketa.hrusovska(z)opu.cz
Kateřina Křivánková – katerina.krivankova(z)opu.cz