OPU Praha centrála

Kovářská 4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Sociální oddělení:
Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 17:00
Pátek: 9:00-15:00 (na objednání)
Telefon: +420 730 158 779, +420 739 413 983

Job kouč:
Pondělí- středa: 9:00-15:30
Pátek: 9:00-15:30

Právní oddělení:
POUZE NA OBJEDNÁNÍ NA ÚTERÝ, STŘEDU A ČTVRTEK.
Telefon: +420 730 158 779, +420 730 158 781

Fax:(+420) 233 371 258

E-mail: opu(z)opu.cz
Dobrovolníci: dobrovolnici(z)opu.cz
Právní oddělení: pravni(z)opu.cz
Kontakt pro novináře: media(z)opu.cz

JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU
e-mail: martin.rozumek(z)opu.cz

Mgr. Ludmila Bobysudová, zástupkyně ředitele OPU
e-mail: lida.bobysudova(z)opu.cz

Právní oddělení:
Mgr. Hana Franková (vedoucí právního oddělení, implementační partner UNHCR) – hana.frankova(z)opu.cz
Mgr. et Mgr. Eva Drhlíková (věcný management, projekt AMIF návratové poradenství – koordinátorka)  eva.drhlikova(z)opu.cz
Mgr. Pavla Rozumková (ICP centrála) – pavla.rozumkova(z)opu.cz
Mgr. Beáta Matheová (projekt AMIF návratové poradenství) – beata.matheova(z)opu.cz
Mgr. Petra Khollová (nezletilí bez doprovodu) – petra.khollova(z)opu.cz
Mgr. Marcel Kmeť (projekt AMIF návratové poradenství – marcel.kmet(z)opu.cz
Mgr. Michala Cilli (projekt AMIF Žadatelé o MO – koordinátorka) – michala.cilli(z)opu.cz
Mgr. Štěpán Pastorek (ICP Praha 14) – stepan.pastorek(z)opu.cz
Mgr. Lujza Brychtová (projekt AMIF Žadatelé o MO, OPU Praha) – lujza.brychtova(z)opu.cz
Mgr. Rastislav Šutek, LL.M.( projekt AMIF žadatelé o MO, PoS Kostelec/Orlicí) – rastislav.sutek(z)opu.cz
JUDr. Zdenka Streblova (projekt AMIF žadatelé o MO, PřS Letiště) – zdenka.streblova(z)opu.cz
Mgr. Martin Bubeník – martin.bubenik(z)opu.cz
Sociální oddělení:
Ing. Džana Nidžar Popović (vedoucí pobočky Praha) – dzana.popovic(z)opu.cz
Mgr. Ludmila Bobysudová – lida.bobysudova(z)opu.cz
Mgr. Lucie Fryčová (vedoucí soc. odd. a koordinátorka projektů OPZ) – lucie.frycova(z)opu.cz
Mgr. Tomáš Knězek (koordinátor studentských stáží) – tomas.knezek(z)opu.cz
Bc. Kamila Muchová – kamila.muchova(z)opu.cz
Bc. Michaela Kučerová, DiS. (Dům na půl cesty) – michaela.kucerova(z)opu.cz
Bc. Martina Mrkvová – martina.mrkvova(z)opu.cz
Mgr. Yvona Hofmanová (projekt AMIF žadatelé o MO) – yvona.hofmanova(z)opu.cz
Mgr. Zuzana Čižinská – zuzana.cizinska(z)opu.cz
Mgr. Adéla Šimáková (projekt AMIF žadatelé o MO) – adela.simakova(z)opu.cz
Kseniya Hryharash, DiS, job kouč a soc. pracovnice (trh práce) – kseniya.hryharash(z)opu.cz
Vzdělávací oddělení:
Ing. Džana Nidžar Popovič (koordinátorka projektu „Jsme lidé jedné Země“) – dzana.popovic(z)opu.cz
Mgr. Pavla Merhautová (implementační partner UNHCR) – pavla.merhautova(z)opu.cz
Mgr. Andrea Špirková – andrea.spirkova(z)opu.cz
Bc. Robert Netuka – robert.netuka(z)opu.cz
Bc. Alena Makovcová – alena.makovcova(z)opu.cz
PR, fundraising, dárcovství, dobrovolnictví:
Mgr. Pavla Merhautová – pavla.merhautova(z)opu.cz
Mgr. Andrea Špirková – andrea.spirkova(z)opu.cz
Finanční a administrativní oddělení:
Ing. Eva Vaškůjová (finanční manažerka OPU) – eva.vaskujova(z)opu.cz
Ing. Iva Barešová (účetní služby) – iva.baresova(z)opu.cz
Markéta Hrušovská – marketa.hrusovska(z)opu.cz
Kateřina Křivánková – katerina.krivankova(z)opu.cz
Karel Pajma – karel.pajma(z)opu.cz